10/04/2013

Priorytet Kultura - Spotkanie w Berlinie

Priorytet Kultura - Spotkanie w Berlinie

18 kwietnia (czwartek), w Berlinie Dyrektor NCK, Lawrence Okey Ugwu, będzie uczestniczył w roboczym spotkaniu nt. Nowego Obszaru Priorytetowego Strategii Regionu Morza Bałtyckiego Unii Europejskiej – Priorytetu Kultura


Uczestnicy  konferencji zastanawiać się będą na tym, jakie są możliwości polityczne oraz społeczne i obuwatelskie dla rozwoju kultury w Regionie Morza Bałtyckiego.

Głównym zagadnieniem spotkania będzie prezentacja Priorytetu Kultura oraz stworzenie dla niego planu działania. Strategia zakłada połączenie inicjatyw różnych sektorów (wzrost, zrównoważony rozwój itp.) a także współpracy na rzecz promocji regionu. Do tego celu wybrano projekty flagowe, które opierają się na współpracy instytucji z regionu Morza Bałtyckiego. Jednym  z nich jest trwający od 2010 roku współprowadzony przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, projekt Art Line. Projekt skupia wokół siebie 14 instytucji kultury z 5 krajów nadbałtyckich (Szwecji, Polski, Niemiec, Rosji i Litwy) tworzących platformę współpracy i wymiany kulturalnej. Jego zadaniem jest penetrowanie zagadnienia sztuki w przestrzeni publicznej i wirtualnej oraz interakcji sztuki z widzem.

Do tej pory w ramach tego wydarzenia NCK zorganizowało międzynarodowy konkurs /dzieło sztuki w przestrzeni wirtualnej/ i wystawę pokonkursową The Baltic Goes Digital (współorganizacja Gdańska Galeria Miejska) oraz międzynarodowy konkurs na dzieło w przestrzeni publicznej Hydro Active City  (wystawa pokonkursowa na przełomie maj/czerwiec 2013).

Do miana flagowego projektu Strategii Morza Bałtyckiego został nominowany również drugi pomysł NCK, Baltic House. Zadaniem tego projektu jest prezentacja przedstawicieli artystów i dziedzictwa kulturowego regionu w jednym mobilnym „Domu” prezentowanym w każdym z krajów nadbałtyckich. Termin realizacji tego pomysłu to rok 2016.

Pozostałe projekty flagowe, to: Co2olBricks (Free and Hanseatic City of Hamburg), The Baltic Sea History Project (Academia Baltica). Pozostałe potencjalne projekty flagowe to: Cultural Hansa (Ars Baltica), Baltic Heritage Atlas (Centralne Muzeum Morskie), Baltic Sea Maritime Museums’ Network (Centralne Muzeum Morskie), The Virtual Academy of Baltic Cultural Heritage Management (AcaBa) (Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen/CBSS Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States), Facilitate cooperation of educational institutions and enterprises in the Baltic Sea Region through the Next-level creative hub (Latvia, Ministry of Culture), Knowledge, experience and information exchange on creative industries in the Baltic Sea Region (Nordic Council of Ministers), Building up a network of creative industries in the BSR (NDPC), Cultural share point (Poland’s Ministry of Culture and National Heritage/ARS BALTICA), Baltic Sea Region cooperation with a focus on culture as a part of sustainable development (Nordic Council of Ministers).

W Berlinie Dyrektor NCK, Lawrence Okey Ugwu (oprócz Nadbałtyckiego Centrum Kultury) będzie przedstawicielem pomorskich instytucji kultury.