16/10/2014

10 listopada - dzień wolny od pracy w Nadbałtyckim Centrum Kultury

Zgodnie z decyzją Dyrektora, 10 listopada jest w Nadbałtyckim Centrum Kultury dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę - 1 listopada. 
(Regulacja nakazująca pracodawcom wyznaczenie pracownikom dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę jest wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku, w sprawie o sygnaturze akt K 27/11).