06/03/2019

UrbCultural Planning - międzynarodowy projekt poświęcony planowaniu kulturowemu

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku bierze udział w projekcie UrbCultural Planning, zainaugurowanym na początku lutego br. w Rydze (Łotwa). Poświęcony on jest tzw. planowaniu kulturowemu, które ma pomóc w znalezieniu odpowiedzi na wyzwania stojące przed współczesnym miastem i wzmocnić rozwój miasta poprzez identyfikację i zwiększenie kulturotwórczego potencjału jego poszczególnych dzielnic, a następnie efektywne wykorzystanie tego potencjału na różnych poziomach zarzadzania miastem.   Planowanie kulturowe skupione jest na dialogu z mieszkańcami na temat ich marzeń dotyczących zmieniania miejskich przestrzeni, w których żyją. Narzędzia i metody, w tym celu stosowane przez planistów wywodzą się z obszaru kultury.   W Gdańsku skupimy się na możliwościach oferowanych przez planowanie kulturowe w procesie rewitalizacji Starego Przedmieścia i Nowego Portu. Współpracować będziemy  przy tym ściśle z lokalnymi Partnerami Projektu tj. z Instytutem Kultury Miejskiej i z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, a także z innymi instytucjami i organizacjami aktywnie działającymi na tych terenach.
  Naszym głównym zadaniem w projekcie  jest zorganizowanie warsztatów i innych działań związanych z wykorzystaniem gry Minecraft, a także innych gier, w metodologii planowania kulturowego. Będziemy również odpowiedzialni za koordynację międzynarodowego programu rezydencji i wizyt studyjnych oraz za stworzenie końcowych dokumentów strategicznych.  

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu Interreg Baltic Sea Region, skupia 13 partnerów z krajów usytuowanych wokół Morza Bałtyckiego. Liderem projektu jest Instytut Duński. Okres realizacji przewidziany jest do czerwca 2021 roku. 

Usunięto obraz.