14/02/2012

Złóż wniosek do Pomorskiego Funduszu Młodzieżowego

European Cultural Parliament Youth Network, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Miejska Instytucja Kultury Gdańsk 2016 i Miejski Teatr Miniatura oraz Stowarzyszenie Morena zapraszają serdecznie młodzież w wieku od 16 do 19 lat do udziału w szkoleniu przygotowującym do składania wniosków o dofinansowanie do Pomorskiego Funduszu Młodzieżowego.

Pomorski Fundusz Młodzieżowy wspiera działania w całości przygotowane i zrealizowane przez młode osoby, których odbiorcami jest lokalna społeczność. Na dofinansowanie mogą liczyć działania wpisujące się w różne obszary tematyczne takie jak m.in. sport, kultura, edukacja, ekologia, zdrowie.


Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2012 w godzinach 15.30-17.30 w Teatrze Miniatura, miejskim teatrze dla dzieci i młodzieży, mieszczącym się przy ul. Grunwaldzkiej 16 w Gdańsku-Wrzeszczu.

Organizatorem spotkania jest European Cultural Parliament Youth Network - nieformalna sieć artystów, artystek, menadżerów i menadżerek kultury w wieku od 20 do 35 lat. Powstała z inicjatywy Europejskiego Parlamentu Kulturalnego. ECPYN stanowi platformę wymiany kulturalnej. Długofalowym celem sieci jest identyfikacja i analiza bieżących procesów kulturowych, a także wymiana wiedzy i dialog pomiędzy przedstawicielami ECP YN i sieci na poziomie krajowym. Wierzymy, że sztuka ma kluczowe znaczenie dla rozwoju debaty na temat tożsamości w Europie i dla zrównoważonego społeczeństwa.

Uczestnicy i uczestniczki otrzymają dyplomy/zaświadczenia potwierdzające udział w spotkaniu.

Formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres: ecpynpoland@gmail.com do dnia 24 lutego 2012 r.

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Cichocka - Koordynatorka spotkania, tel. 507 155 086/ e-mail: ecpynpoland@gmail.com
Anna Miler – Koordynatorka spotkania, tel. 502 559 813/ e-mail: ecpynpoland@gmail.com


Do pobrania (doc)

Karta zgłoszeniowa dla osób pełnoletnich
Karta zgłoszeniowa dla osób niepełnoletnich
Oświadczenie