10 05.2010

Spotkanie z prof. Brunonem Synakiem

Ratusz Staromiejski

Początek godz. 17.00

Uprzejmie zapraszamy na spotkanie z Profesorem Brunonem Synakiem, autorem książki Moja kaszubska Stegna.

Spotkanie poprowadzi red. Mariusz Szmidka.
Prezentacji książki dokona red. Edmund Szczesiak

Brunon Synak urodził się w 1943 r. we wsi Podjazy, w powiecie kartuskim. Ukończył WSP w Gdańsku, następnie doktoryzował się w zakresie socjologii w Uniwersytecie Warszawskim. Od 1973 r. pracuje jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie kieruje zakładem socjologii ogólnej. Zajmuje się przede wszystkim socjologią wsi, regionu, etniczności oraz nauką o procesach starzenia się. Opublikował około 270 pozycji naukowych. W 1993 r. otrzymał z rąk prezydenta RP tytuł profesora. Jest członkiem i działaczem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. W latach 1984-85 był prorektorem UG, ale zrezygnował z funkcji po odwołaniu przez ówczesne władze rektora - prof. Karola Taylora. Ponownie pełnił funkcję prorektora w latach 1991-1997.
W latach 2000-2004 roku kierował organizacją Baltic Sea States Subregional Co-operation. Od 1 maja 2004 jest członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej, a od 2006 przewodniczącym polskiej delegacji do KR oraz jego wiceprezydentem.
Pełni szereg funkcji w organizacjach społecznych. W latach 1998-2004 był prezesem  Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a od 2005 jest jego wiceprezesem. W I kadencji samorządu województwa był wiceprzewodniczącym Sejmiku, a w II i III jego przewodniczącym. Żonaty, ojciec Xymeny. Jego hobby to rybactwo i odpoczynek nad kaszubskimi jeziorami i lasami.
                                                                                                                                                                                (źródło: www.wrotapomorza.pl)