29.05.2010 - 29.05.2010

Debata Młodych. Gdańsk 2030

Gdańsk z perspektywy czterech dekad

    Najstarszy z prelegentów Debaty Młodych Gdańsk 2030, Krzysztof Stachura  w 1990 roku uczęszczał do drugiej klasy szkoły podstawowej. Tak jak samorząd w Polsce, dopiero więc rozpoczynał proces dojrzewania, inicjacji. Dzisiaj, po dwudziestu latach, uzbrojony w doświadczenia młodości, jest na początku swojej ścieżki zawodowej. Ale za dwie dekady, w 2030 roku będzie zbliżał się do pięćdziesiątki i, jeśli dobrze pójdzie, będzie w szczycie swojej kariery. W jakim mieście chciałby mieszkać w tym czasie? Organizatorzy panelu poprosili go o odpowiedź na pytanie Gdańsk przejezdny czy Gdańsk przyjezdny? Na co położyć szczególny nacisk: na budowę nowoczesnej infrastruktury drogowej, ułatwiającej codzienne życie czy może na spektakularne wydarzenia i obiekty, przyciągające rzesze turystów.
    O to, co jest bardziej spektakularne - architektura zabytkowa czy nowoczesna - organizatorzy pytać będą drugiego z uczestników panelu, dwudziestosiedmioletniego Stefana Cichosza.  Mierząc się z tematem Gdańsk zabytkowych wież czy Gdańsk nowoczesnych wieżowców Cichosz na pewno odniesie do berlińskich przykładów rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych. Nic w tym dziwnego, na co dzień mieszka i pracuje w stolicy Niemiec. Korzystając z doświadczeń naszych zachodnich sąsiadów oraz bazując na przykładzie Wrzeszcza opowie, jak rozumie model zrównoważonego rozwoju miasta.
    Również od urbanistyki i architektury swój wywód rozpocznie równolatek poprzedniego prelegenta Przemysław Hirniak, aktywny członek gdańskiego zespołu Krytyki Politycznej. Podczas wystąpienia podejmie próbę odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób radzić sobie z wykluczeniem, zarówno biernym, jak i aktywnym? W procesie rozwiązywania tego problemu szczególną wartość widzi w specyfice przestrzeni, która zarówno może pobudzać do społecznego zaangażowania i służyć społecznej integracji, jak i równie dobrze może prowadzić do ekskluzji. Nawiązując do dziedzictwa miasta panel zatytułowano Gdańsk elitarny czy Gdańsk solidarny?
    O solidarnościowym dziedzictwie miasta i o czerpaniu z niego inspiracji mówić będzie aktywny działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów UG, Filip Czuchwicki. W ramach realizowanego przez Zrzeszenie programu Archiwum NZS zajmuje się projektami mającymi na celu zachowanie i upowszechnianie zbiorowej pamięci dotyczącej działalności działaczy NZS lat 80-tych. Będzie się musiał zmierzyć z pytaniem co wynika dla młodych Polaków, Europejczyków, obywateli świata z dziedzictwa tego i innych wolnościowych ruchów działających w Trójmieście.
  

Czterech prelegentów, cztery dylematy dotyczące przyszłości Gdańska widziane z perspektywy czterech dekad (1990-2030). Debata Młodych Gdańsk 2030 już w najbliższą sobotę, 29 maja o godz. 11.00 w Ratuszu Staromiejskim.

Wstęp wolny.

Program:

11:00 - PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ „SOCJOLOGICZNY PORTRET UCZNIÓW GDAŃSKICH SZKÓŁ ŚREDNICH I WYŻSZYCH”- Piotr Zbieranek,  NKS „SOCJOKOLEKTIV"

11:15 - DYSKUSJA W PANELACH TEMATYCZNYCH NA TEMAT 4 DYLEMATÓW: 
        
           A    DYLEMAT 1: GDAŃSK PRZEJEZDNY CZY GDAŃSK  „PRZYJEZDNY”?
                 DYSKUSJA O WYBORZE AKCENTÓW POMIĘDZY MIASTEM ATRAKCYJNYM
                 TURYSTYCZNIE A MIASTEM PRZYJAZNYM MIESZKAŃCOM NA CO DZIEŃ.
                 ODPOWIEDZIALNY: KRZYSZTOF STACHURA

           B   DYLEMAT 2: GDAŃSK ZABYTKOWYCH WIEŻ CZY GDAŃSK NOWOCZESNYCH
                 WIEŻOWCÓW?
                 DYSKUSJA O MODELACH ROZWOJU PRZESTRZENNEGO.
                 ODPOWIEDZIALNY: STEFAN CICHOSZ

12:15-12:30  - PRZERWA KAWOWA

           C    DYLEMAT 3: GDAŃSK ELITARNY CZY GDAŃSK SOLIDARNY?
                  DYSKUSJA O PRZYCZYNACH I SPOSOBACH RADZENIA SOBIE Z WYKLUCZENIEM/
                  WYKLUCZANIEM SIĘ (ODGRADZANIEM).
                 ODPOWIEDZIALNY: PRZEMYSŁAW HIRNIAK

           D    DYLEMAT 4: GDAŃSK OPOWIADAJĄCY  CZY GDAŃSK MAJĄCY COŚ DO POWIEDZENIA?
                 DYSKUSJA O  DOŚWIADCZENIACH MIASTA I O CZERPANIU Z NICH INSPIRACJI DLA 
                 POLITYCZNEGO WYRAZU.
                 ODPOWIEDZIALNY: FILIP CZUCHWICKI

13:30 - PODSUMOWANIE ORAZ UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRODY ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ
              DYPLOMOWĄ O GDAŃSKU