21.03.2011 - 22.03.2011

CZESŁAWA MIŁOSZA "PÓŁNOCNA STRONA" - konferencja

CZESŁAWA MIŁOSZA PÓŁNOCNA STRONA. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w stulecie urodzin Poety

Czym jest dla dzieła i biografii Czesława Miłosza symbolika romantycznej Północy i klasycznego Południa? Czy autor Rodzinnej Europy i Widzeń nad Zatoką San Francisco kreował raczej opozycję centrum i prowincji, a w pamięci o własnym miejscu i rodowodzie znajdował busolę, z którą „podróżny świata” może orientować się w najdalszych przestrzeniach i zachować tożsamość będąc otwartym na inne wartości?
Warto próbować reinterpretacji wyobraźni Miłosza w kategoriach „geografii humanistycznej” i geopoetyki. Czym pozostały w jego pisarstwie obrazy północno-wschodnich peryferii Europy i przyrody amerykańskiej wobec świata nowoczesnych metropolii? Kim są dla niego Litwini oraz inni Bałtowie? Jak sytuuje się on wobec Rosji, zwłaszcza Dostojewskiego, ale i współczesnych poetów? Inne pytania: Miłosz i Skandynawial; Wiliam Blake w twórczości autora Ziemi Ulro. Do najbardziej fascynujących tematów należy rola Oskara V. Miłosza w twórczości i życiu jego kuzyna-noblisty. Takie (i nie tylko takie) pytania będziemy podejmować na gdańskiej konferencji.
W Gdańsku Czesław Miłosz był zaledwie kilka razy, jednak to miasto ma swoje miejsce na mapie jego biografii. Od Sierpnia 1980 postrzegał je jako symbol polskiego dążenia do wolności. Tu fragment jego wiersza i cytat z psalmu w jego przekładzie widnieją na Pomniku Poległych Stoczniowców. Nieczęsto się zdarza, by słowa poety drukowane na kartach papieru zostawały wykute z metalu i kamienia. Patos tych wydarzeń jest już częścią przeszłości, ale rocznice mają to do siebie, że o historii trzeba przypominać, choć nie tak, by się w niej zamykać.
W osobistym życiu noblisty okolice Gdańska naznaczone są śladem związanym z Matką. We wsi Drewnica na Żuławach Weronika Miłoszowa znalazła się tuż po wojnie z falą przesiedleńców z Wileńszczyzny. Zmarła, zaraziwszy się tyfusem od starej Niemki, którą pielęgnowała w chorobie. Jej grób, nieraz odwiedzany przez syna, znajduje się do dziś na cmentarzu w Sopocie. Los obu kobiet jest cząstką życia, które toczyło się na zapleczu historycznej sceny. Z niepamięci wydobywa go to tylko, że jest epizodem z rodzinnych dziejów Poety.

PROGRAM

21 marca (poniedziałek)

Sala Rady Wydziału (1.48) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego


9.30 JM Rektor UG, prof. dr hab. Bernard Lammek
- Otwarcie konferencji

SESJA I: LITWA I WILNO
prowadzenie obrad: Aleksander Fiut

9.40 Tomas Venclova, Wystąpienie inauguracyjne
10.00 Tadeusz Bujnicki, Prowincjonalne Wilno Miłosza
10.20 Michał Masłowski, Trzy wiersze — trzy miasta: Wilno, Paryż, Berkeley
10.40 Elżbieta Rybicka, Homo geographicus. Miłosza autobio-geo-grafie (rekonesans)
11.00 Dyskusja


prowadzenie obrad: Rolf Fieguth

12.00 Krzysztof Zajas, Miłosz i pogaństwo
12.20 Marek Tomaszewski, Przestrzeń natury i pokusy pogańskie — kilka uwag o „Dolinie Issy”
12.40 Hans Christian Trepte, Czy istnieje litewska literatura w języku polskim? Perypetie Czesława Miłosza
13.00 Józef Olejniczak, Topografia. Litwa. Miłosz
13.20 Dyskusja

Nadbałtyckie Centrum Kultury — Ratusz Staromiejski w Gdańsku

SESJA II:
PROWINCJE PÓŁNOCNO-WSCHODNIE
prowadzenie obrad: Marek Tomaszewski

15.30 Zbigniew Mańkowski, Czesława Miłosza estetyka lokalności (narracje północno-wschodnich prowincji)
15.50 Swietłana Musijenko, „Mała ojczyzna” w świadomości twórczej Adama Mickiewicza i Czesława Miłosza
16.10 Anna Janicka, Czesław Miłosz i pisarze litewsko-białoruskiego pogranicza: Maria Rodziewiczówna, Józef Weyssenhoff, Włodzimierz Korsak
16.30 Dyskusja

 

17.00 otwarcie wystawy „Czesław Miłosz. Powroty” w galerii Nadbałtyckiego Centrum Kultury


prowadzenie obrad: Swietłana Musijenko

17. 30 Eugeniusz Pańkow, Wędrówka ponad czasem w powieści Czesława Miłosza „Dolina Issy”
17.50 Jarosław Ławski, „Kroniki” Czesława Miłosza — poezja Północy?
18.10 Hanna Gosk, Listy wymieniane na północnej półkuli. Cz. Miłosz w korespondencji z B. Czaykowskim o ludziach i sprawach krajowych
18.30 Michał Kłosiński, „Pan Tadeusz” przez Miłosza na nowo odczytany
18.50 Andrzej Franaszek, Miłosz we Włoszech, czyli„barbarzyńca w ogrodzie”
19.10 Dyskusja


22 marca (wtorek)

Nadbałtyckie Centrum Kultury — Ratusz Staromiejski w Gdańsku

SESJA III: WOBEC ROSJI
prowadzenie obrad: Tadeusz Bujnicki

8.30 Elżbieta Mikiciuk, Miłosz wobec Rosji
8.50 Tadeusz Sucharski, Miłosz i „herezje” Dostojewskiego
9.10 Monika Wójciak, „Walka o oddech”. Noty o poetach rosyjskich — Borysie Pasternaku, Osipie Mandelsztamie, Josifie Brodskim
9.30 Dyskusja


SESJA IV: WOBEC AMERYKI
prowadzenie obrad: Hans Christian Trepte

10.30 Renata Gorczyńska, Czesława Miłosza Ameryka dyplomacji i Ameryka imigracji
10.50 Beata Tarnowska, Wyzwanie rzucone naturze. Obraz amerykańskiej metropolii w twórczości Czesława Miłosza
11.10 Ewa Kołodziejczyk, Amerykańskie źródła „Rodzinnej Europy”
11.30 Dyskusja


SESJA V: DWAJ MIŁOSZOWIE — OSKAR I CZESŁAW
prowadzenie obrad: Michał Masłowski

12.00 Rolf Fieguth, Oskar i Czesław Miłosz — dwaj dysydenci nowoczesności
12.20 Aleksander Fiut, Szyfrowanie (w) poezji: Oskar Miłosz i Czesław Miłosz
12.40 Magdalena Stola, Północ w sercu Południowca. Oskar Miłosz w twórczości Czesława Miłosza
13.00 Agnieszka Kosińska, Czeladnik. O Oskarze Miłoszu w późnej twórczości Czesława Miłosza
13.20 Dyskusja


SESJA VI: SWEDENBORG, BLAKE, KIERKEGAARD
prowadzenie obrad: Małgorzata Czermińska

15.20 Przemysław Dakowicz, Między „wyobraźnią religijną” a schizofrenią. Miłosza kłopoty ze Swedenborgiem
15.40 Bartosz Dąbrowski, Miłosz i Swedenborg
16.00 Hieronim Chojnacki, Antystoicyzm. O wspólnocie myśli Sørena Kierkegaarda i Czesława Miłosza
16.20 Zbigniew Kaźmierczyk, Harmonia Blake’a w sukcesji Tomasza
16.40 Magdalena Śniedziewska, Realizm metafizyczny. Miłosz i malarstwo holenderskie złotego wieku
17.00 Grażyna Tomaszewska, Gdzie jest północ? Miłosz o przestrzennych zagubieniach
17.20 Feliks Tomaszewski, Miłosz — mady i Perła Bałtyku
17.40 Dyskusja
18.00 Zamknięcie konferencji


Kurator konferencji:
prof. dr hab. Małgorzata Czermińska, literaturoznawca, profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego

Organizatorzy:
Nadbałtyckie Centrum Kultury we współpracy z Zakładem Współczesnej Literatury Polskiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego

Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Pomorskiego, pan Mieczysław Struk.

Uczestnicy:
prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki, literaturoznawca, profesor Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Hieronim Chojnacki, literaturoznawca, skandynawista, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
dr Przemysław Dakowicz, literaturoznawca, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego
dr Bartosz Dąbrowski, literaturoznawca, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr Rolf Fieguth, literaturoznawca, profesor Université de Fribourg w Szwajcarii
prof. dr hab. Aleksander Fiut, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
mgr Andrzej Franaszek, literaturoznawca, krytyk literacki, redaktor działu kulturalnego w „Tygodniku Powszechnym”
mgr Renata Gorczyńska, dziennikarka, krytyk literacki, tłumaczka literatury anglo-amerykańskiej, asystentka i sekretarz Cz. Miłosza (1980—1984)
prof. dr hab. Hanna Gosk, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
dr Anna Janicka, literaturoznawca, wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku
dr Zbigniew Kaźmierczyk, literaturoznawca, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego
mgr Michał Kłosiński, literaturoznawca, doktorant Uniwersytetu Śląskiego
dr Ewa Kołodziejczyk, literaturoznawca, wykładowca Instytutu Filologiczno-Pedagogicznego Politechniki Radomskiej
mgr Agnieszka Kosińska, krytyk literacki, bibliograf, edytorka. Sekretarz Cz. Miłosza (1996—2004). Kustosz mieszkania i archiwum poety w Krakowie
dr hab. Jarosław Ławski, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu w Białymstoku
dr Zbigniew Mańkowski, literaturoznawca, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
prof. dr Michał Masłowski, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Paris IV Sorbonne
dr hab. Elżbieta Mikiciuk, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Swietłana Musijenko, literaturoznawca, profesor Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały
prof. dr hab. Józef Olejniczak, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Śląskiego
doc. dr Eugeniusz Pańkow, literaturoznawca, wykładowca Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały
dr Elżbieta Rybicka, literaturoznawca, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego
mgr Magdalena Stola, literaturoznawca, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Tadeusz Sucharski, literaturoznawca, profesor Akademii Pomorskiej w Słupsku
mgr Magdalena Śniedziewska, literaturoznawca i historyk sztuki, doktorantka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
dr hab. Beata Tarnowska, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
dr hab. Grażyna Tomaszewska, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Feliks Tomaszewski, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Marek Tomaszewski, literaturoznawca, profesor Institut National des Langues et Civilisations Oriéntales (INALCO) w Paryżu
dr Hans Christian Trepte, literaturoznawca, profesor Universität Leipzig
prof. dr Tomas Venclova, poeta, eseista, publicysta, badacz i tłumacz literatury pięknej, profesor Yale University, doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego
dr Monika Wójciak, literaturoznawca, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
dr hab. Krzysztof Zajas, literaturoznawca, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego