06-27 07.2011

"Literacki Sopot" [Otwarty Kurort Kultury]

Sopot

Projekt Literacki Sopot to cykl czterech spotkań z literaturą i poezją na żywo.
Sopot jako kurort i miasto o tradycjach wielokulturowych był miejscem bardzo inspirującym dla wielu twórców. To tu mieszkał Zbigniew Herbert, tu są groby najbliższych Czesława Miłosza. Przebywali w Sopocie Henryk Sienkiewicz i Rainer Maria Rilke. W tak bogatym w ludzi kultury miejscu warto się pokusić o chwilę zadumy i refleksji nad tekstami, na które wpłynął Sopot i jego genius loci jak i tekstami, w których to miasto grało główną rolę.

Na potrzeby projektu wyznaczyliśmy specjalną trasę spacerową - tworzą ją miejsca emocjonalnie związane z pisarzami, ich pobytem w Sopocie, bądź też miejsca i okolice charakterystyczne dla Sopotu przywołane w treści utworów. Podczas literackiego spaceru fragmenty twórczości Pawła Huelle, Czesława Miłosza, Marka Krajewskiego, Mariusza Czubaja i Zbigniewa Herberta będą prezentowali trójmiejscy aktorzy: Florian Staniewski, Krzysztof Gordon, Zbigniew Jankowski, Małgorzata Talarczyk. W roli narratora wystąpi Jacek Labijak.

Spotkaniom towarzyszy pokaz wizualizacji IN STATU NASCENDI autorstwa Przemysława Adamskiego i Katarzyny Kijek. Autorzy o projekcie:

Punktem wyjścia do przygotowania tej pracy jest przytoczona opinia Miłosza o filmie, jako o medium, które rości sobie pretensje do pokazywania rzeczywistości. Chcemy przy tym dać wyraz sugerowanej bezsilności sztuki wobec rzeczywistości. W ostatnim czasie technika modelowania i animacji 3D wyjątkowo silnie aspiruje do odtwarzania rzeczywistości. W swojej chęci mimetyzmu pozostaje przy tym na etapie, na którym malarstwo sztalugowe było u progu XVI wieku. Zarówno ten proces, jak i renesansowy precedens doskonale odzwierciedlają tezę postawioną przez Miłosza.
Aby podkreślić swoistą niemożność odzwierciedlenia rzeczywistości przez artystę przedstawimy proces renderowania "in statu nascendi". W miarę postępu animacji kolejne klatki będą coraz dokładniej wyrenderowane. Spróbujemy zatem uchwycić ten moment procesu twórczego, który jest najbardziej efemeryczny. Każda klatka animacji 3D przeliczana jest na użytek finalnego renderu fazowo - w oddzielnym cyklu przelicza się oświetlenie sceny, w oddzielnym faktura przedmiotu, etc. Finalnie otrzymujemy jednak jeden spójny plik. Na użytek przygotowywanej pracy przechwytywać będziemy tymczasowe, fragmentaryczne fazy renderu przetwarzając je na warstwę wizualną. Przez analogię do procesów chemicznych animacja będzie miała tytuł In statu nascendi. Termin ten odnosi się do produktów przejściowych reakcji chemicznych, których nie można wyodrębnić ze środowiska tej reakcji. Istnieją one zatem tylko w "trakcie tworzenia", po czym zanikają na skutek reakcji następczych. Proces ten unaoczni "zmagania" sztuki (technologii w służbie sztuki) z odzwierciedlaniem rzeczywistości i udowodni postawioną przez Miłosza tezę.

Pokaz IN STATU NASCENDI odbywać się będzie w finale każdego spaceru w Bibliotece Sopockiej/w Dworku Sierakowskich.

Przez miesiąc trwania imprezy przewidujemy czytanie raz w tygodniu we wszystkich wyznaczonych miejscach (środy - 6, 13, 20, 27 lipca, START: godz. 17.00).

Trasa spaceru:

  1. Plac Zdrojowy (przy Zakładzie Balneologicznym) - czytanie fragmentów Castorpa Pawła Huelle
  2. Aleja Franciszka Mamuszki (Aleja Samobójców) – czytanie fragmentów twórczości Marka Krajewskiego i Mariusza Czubaja
  3. Kamień Zbigniewa Herberta w Parku Północnym - czytanie fragmentów twórczości Zbigniewa Herberta
  4. Biblioteka Sopocka, ul. Obrońców Westerplatte 16 (20 i 27 lipca)/Towarzystwo Przyjaciół Sopotu Dworek Sierakowskich, ul. Czyżewskiego 12 (6 i 13 lipca) - czytanie fragmentów twórczości Czesława Miłosza, pokaz wizualizacji IN STATU NASCENDI, autorstwa Przemysława Adamskiego i Katarzyny Kijek

Organizatorem projektu Literacki Sopot jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie.

Projekt odbędzie się w ramach koordynowanego przez NCK cyklu wydarzeń Otwarty Kurort Kultury.

Sprawdź szczegóły na oficjalnej stronie Otwartego Kurortu Kultury!