22.06.2005 - 22.06.2005

Promocja książki ks. J. Sochonia

Spotkanie promujące nowy tomik poezji ks. Jan Sochonia pt. Bagaż podręczny (wiersze amerykańskie).

Ks. Jan Sochoń, ur. w 1953 roku w Wasilkowie na Podlasiu, poeta, krytyk literacki, filozof i eseista; profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor czułych wierszy, w których głęboka teologia przełożona zostaje po mistrzowsku na mistykę dnia codziennego i zwyczajnych międzyludzkich relacji. Wydał ponad 10 tomów poetyckich; autor wielu książek z zakresu filozofii. Tłumaczonych na niemiecki, rosyjski, czeski, włoski, i angielski.

Tom Bagaż podręczny jest rodzajem lirycznego dziennika z podróży do USA.