18 12.2012

Promocja publikacji o Czesławie Miłoszu

Ratusz Staromiejski

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku i Wydawnictwo Tytuł zapraszają na premierę dwutomowej publikacji:

Stefan Chwin: Miłosz. Interpretacje i świadectwa
Miłosz. Gdańsk i okolice. Relacje. Dokumenty. Głosy, pod redakcją Krystyny Chwin i Stefana Chwina

Spotkanie z Krystyną i Stefanem Chwin poprowadzi Remigiusz Grzela

Książka Stefana Chwina pt. Miłosz. Interpretacje i świadectwa” zawiera historycznoliterackie interpretacje wybranych problemów twórczości Miłosza, które dotąd nie przyciągnęły uwagi badaczy w stopniu, na jaki zasługują, to znaczy nawet jeśli się nimi zajmowano, nie poświęcono im osobnych studiów. W zbiorze znajdują się między innymi teksty poświęcone kwestii stosunku Miłosza do teorii Darwina, postawie pisarza wobec Powstania Warszawskiego oraz o istocie burzliwego sporu pomiędzy Miłoszem i Herbertem. Druga część książki – zatytułowana „Miłosz i pomnik” – zawiera teksty będące próbą zrekonstruowania zawiłej historii związków pisarza ze słynnym gdańskim Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970.

Tom Miłosz. Gdańsk i okolice. Relacje – Dokumenty – Głosy, pod redakcją Krystyny Chwin i Stefana Chwina, zawiera świadectwa obecności noblisty w Gdańsku. Czesław Miłosz odwiedzał Gdańsk i okolice parokrotnie – wizyty miały charakter zarówno osobisty, jak i zawodowy a nawet ściśle literacki. Uwagi i komentarze dotyczące tych spraw są rozproszone w całej twórczości pisarza. Redaktorzy publikacji zebrali te materiały, by ułożyły się w całość, objaśniającą zakres i treści gdańsko-pomorskiego doświadczenia poety.

START: godz. 18.00
WSTĘP: wolny

Książki ukazały się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Gdańska.