21.06.2005 - 21.06.2005

"Nie bój się islamu" - konferencja

Towarzystwo „Więź” i Nadbałtyckie Centrum Kultury zapraszają na konferencję NIE BÓJ SIĘ ISLAMU

Program konferencji:
10.30 – 10.45 Nie bój się islamu! Dlaczego? – red. Jacek Borkowicz, Więź, Agata Skowron-Nalborczyk, zakład Islamu Europejskiego, Uniwersytet Warszawski, Agata Marek, koordynator projektu „Nie bój się islamu”
10.45 – 11.30 Islam wczoraj i dziś - wokół kilku nieporozumień - dr hab. Dariusz Kołodziejczyk, Instytut Historii Nowożytnej, Uniwersytet Warszawski
11.30 – 12.15 Chrześcijaństwo a islam - ks. dr Stanisław Grodź, Katedra Historii i Etnologii Religii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
12.15 – 12.30 Przerwa na kawę
12.30 –13.15 Rola mediów w dialogu międzykulturowym - rozmowa z red. Jackiem Borkowiczem, Więź - prowadzą Agata Marek, Agata Skowron-Nalborczyk
13.15 – 14.00 Rodzina w islamie – dr Agata Skowron-Nalborczyk, Zakład Islamu Europejskiego, Uniwersytet Warszawski
14.00 – 14.45 Muzułmanie w Polsce - dr hab. Selim Chazbijewicz, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski
14.45 Poczęstunek

Projekt „Nie bój się islamu” realizowany przez Towarzystwo WIĘ? jest skierowany do dziennikarzy zajmujących się zagadnieniami związanymi z islamem i stosunkami międzykulturowymi oraz do przedstawicieli mediów. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy dziennikarzy na temat islamu i muzułmanów, dostarczenie mediom użytecznego narzędzia pracy - leksykonu podstawowej wiedzy o islamie a docelowo: zmniejszenie uprzedzeń w stosunku do muzułmanów i islamu. Islam kojarzy się znacznej części społeczeństwa przede wszystkim z terroryzmem, wojną, fanatyzmem religijnym, biedą i zacofaniem. Często negatywne cechy, słusznie przypisywane terrorystom, rzutowane są na wszystkich muzułmanów. Taki stosunek do islamu ma związek z niewielką wiedzą na temat tej religii i kultury. Na rynku wydawniczym można znaleźć wiele książek dotyczących islamu przeznaczonych dla specjalistów, brakuje jednak pozycji popularyzujących wiedzę o islamie, przystępnych i dostarczających podstawowych informacji. Leksykon „Nie bój się islamu” został przygotowany specjalnie pod kątem potrzeb dziennikarzy. W przypadku kultury tak różnej od naszej, jak islam, media odgrywają doniosłą rolę zarówno w kształtowaniu postaw opinii publicznej, jak i w przekazywaniu wiedzy. Doceniając tę rolę, Towarzystwo WIĘ? organizuje w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu konferencje dla dziennikarzy i przedstawicieli mediów z udziałem najlepszych specjalistów w dziedzinie islamu oraz przedstawicieli społeczności muzułmańskiej w Polsce.

Patronami medialnymi projektu są: Tygodnik Powszechny, Polskie Radio Pr 1, Katolicka Agencja Informacyjna, krakowski oddział Gazety Wyborczej.
Projekt jest realizowany w ramach programu Phare 2002 „Wzmocnienie polityki antydyskryminacyjnej” - jednostka finansująco-kontraktująca: Fundacja Fundusz Współpracy.