04.09.2013 - 04.09.2013

Pomorska debata o kulturze

Pomorska debata o kulturze: kultura na pograniczu – pogranicza kultury

Debata pierwsza

Pomorska wielokulturowość: niewykorzystane potencjały czy potencjalne ryzyka?

Program

  1. Powitanie wszystkich uczestników i prezentacja idei pomorskiej debaty o kulturze
  2. Wprowadzenie: Pomorska wielokulturowość: niewykorzystane potencjały czy potencjalne ryzyka? Prof. Cezary Obracht-Prondzyński
  3. Panel dyskusyjny, w którym udział wezmą:

- Larry Okey Ugwu: muzyk, animator kultury, dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury, pochodzi z Nigerii
- Nedim Husejnow: politolog, Tatar Krymski, pracuje w Europejskim Centrum Solidarności
- Gerhard Olter: zastępca przewodniczącego Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku
- Grzegorz Gola: animator kultury i samorządowiec, prezes Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja, współzałożyciel i członek Zarządu Klubu Nowodworskiego oraz współtwórca Żuławskiego Parku Historycznego

        4. Dyskusja z udziałem uczestników spotkania

Tematy, problemy i pytania do dyskusji

  1. Historyczne korzenie wielokulturowości Pomorza i załamanie ukształtowanego modelu w wyniku II wojny światowej
  2. Współczesne oblicze wielokulturowości Pomorza:

- Zróżnicowanie etniczne, językowe i religijne
- Bogactwo zróżnicowań lokalnych i subregionalnych
- Migracje stare i nowe oraz ich wpływ na oblicze kulturowe regionu. Czy widać już wpływ na kulturowe oblicze Pomorza środowisk imigracyjnych? Jakie może to mieć znaczenie w przyszłości?

        3. Wielokulturowość Pomorza a współczesne praktyki kulturowe (przykłady działań,        inicjatyw, przedsięwzięć)
        4. Co pozostało z historycznego dziedzictwa wielokulturowego? Jaki jest nasz stosunek doń? Czy potrafimy go nie tylko chronić  (jeśli potrafimy…), ale także wykorzystać do tworzenia współczesnych wartości kulturowych? Czy i jakie są szanse działań           rewitalizacyjnych? Jakie są możliwości i ograniczenia wykorzystania dawnego dziedzictwa kulturowego w budowaniu tożsamości lokalnej w miejscach, gdzie ciągłość osadnicza została zerwana (przykład Żuław ale nie tylko)

        5. Czy i jak powinna wyglądać edukacja międzykulturowa?
        6. Problematyka kulturowego zróżnicowania a jakość debaty publicznej.
        7. Jak budować regionalną wspólnotę obywatelską w warunkach silnego zróżnicowania kulturowego?

Organizatorzy: Instytut Kaszubski oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury

START: godz. 17.00

Pobierz:

Dlaczego debata o kulturze? (Idee i cele) - pdf
Informacja o projekcie (pdf)

Sponsorzy:
Projekt dofinansowany ze środków:
Miasta Gdańsk

 


oraz
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego