29.08.2005 - 29.08.2005

Pół wieku dziejów Polski - promocja książki

Promocja nowej edycji książki wybitnego historyka i pracownika IPN prof. Andrzeja Paczkowskiego. O realiach PRL-owskiej rzeczywistości i współczesnej Polski będą rozmawiać z autorem historycy, specjaliści najnowszego okresu naszych dziejów: prof. Andrzej Chwalba i dr Antoni Dudek. Książka została wydana z okazji 25-lecia Solidarności.

Organizatorzy: NCK, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Wstęp wolny.

Profesor Andrzej Paczkowski urodził się w 1938 roku. Jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1960). Pracę doktorską obronił w 1966 roku, a habilitacyjną w 1975 roku. Tytuł profesora otrzymał w 1991 roku. W latach 1960-1974 i od 1980 roku był pracownikiem PAN, a w latach 1975-1980 Biblioteki Narodowej. Obecnie pracuje w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Przez wiele lat prowadził badania nad historią prasy. Ostatnio przedmiotem jego zainteresowań jest najnowsza historia polityczna. W latach 1984-1989 był współorganizatorem i redaktorem serii Archiwum "Solidarności", w latach 1983-1989 członkiem Społecznego Komitetu Nauki. Jest laureatem – przyznawanej corocznie przez paryską Kulturę – Nagrody Publicystycznej im. Juliusza Mieroszewskiego za rok 1995. W 1997 roku otrzymał za książkę Pół wieku dziejów Polski 1939-1989 Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest również zapalonym taternikiem. W latach 1960-1974 był członkiem Zarządu Głównego Klubu Wysokogórskiego, w latach 1974-1995 prezesem Polskiego Związku Alpinizmu, a w latach 1988-1991 wiceprezesem Międzynarodowej Unii Organizacji Alpinistycznych.