17.09.2015 - 17.09.2015

Uczucie oceaniczne - performance w ramach The Baltic House Lab 2015

17 września | czwartek | 16.30 | Nabrzeże Zbożowe, Nowy Port
PERFORMANCE
Uczucie oceaniczne

Kurator: Adam Mandziejewski
Artyści: Karolina Kliszewska, Piotr Charytoniuk

W ramach miniatury kuratorskiej prezentowane są dwa performanse, które poprzez fizyczne działanie pragną sięgać po treści metafizyczne, przez inkorporację chcą dotknąć transcendencji. Transgresja fizycznie i społecznie określonej kondycji podmiotu to istota sztuki performansu, która tutaj wydarza się bądź przez ekspresję nieograniczonego narcyzmu, bądź przez aktualizację rytuału inicjacji, zaś w obu wypadkach prowadzi do uobecnienia potencjalnych wspólnot, a nawet potencjalnej jedności w świecie zewnętrznym i razem z nim. Schechnerowskie „zachowane zachowanie” – rdzeń transformującej siły performansu – zostaje spożytkowane w celu odzyskania poczucia łączności ze światem zewnętrznym, jedności domniemanej i przeczuwanej, a dzięki narzędziom performansu uobecnianej i potwierdzanej.
Poczucie to w polemice Zygmunta Freuda z Rolandem Romain (por.: Z. Freud, „Kultura jako źródło cierpienia”) nazwane zostało uczuciem oceanicznym. Na szali tej polemiki uczucie oceaniczne osądzane było raz jako źródło wszelkiej prawdziwej religijności, a raz jako wyraz patologicznej tęsknoty za ochronnym ramieniem ojca. Choć debatujący nie zgadzali się co do źródła uczucia, to zgadzali się co do treści wyobrażeniowej tego uczucia – jest to mianowicie rozbicie granicy między podmiotowością a światem zewnętrznym, stan wspólnoty totalnej, rozmycie podmiotowości i nieograniczona rozkosz.
Niniejsze performanse stanowią ciąg dalszy tej polemiki nad źródłem duchowości.

Karolina Kliszewska (ur. 1990). Absolwentka Krytyki Artystycznej na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Założycielka Fundacji FairArt, której celem jest rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w obszarze sztuki. Jest autorką tekstów o sztuce i kuratorką wystaw. Uprawia aktorstwo i performans, celem jej działań w tych obszarach jest badanie i doświadczanie momentów transgresywnych (np. performans „Drwalka“).

Piotr Charytoniuk (ur. 1984). Po ukończeniu Policealnej Szkoły Plastycznej w Orłowie uprawiał metaloplastykę oraz malarstwo. Wykonawca scenografii teatralnej do spektaklu „Zmierzch Bogów” (reż. Grzegorza Wiśniewskiego, proj. Barbary Hanickiej). Jego zainteresowania i studia kierowały się w kierunku psychologii; obecnie jest studentem architektury wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wyróżniony za instalacje na międzynarodowym plenerze w Poddąbiu, Członek Teatru studenckiego ASP Gdańsk. Interesuje się łączeniem perofmansu z teatrem ruchu (animacja instalacji „Tata”).

Adam Mandziejewski (ur. 1986). Absolwent Historii Sztuki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od trzech lat związany z gdańskim środowiskiem artystycznym. Redaktor publikacji, kurator wystaw młodej sztuki, współpracownik Fundacji Wyspa Progress i Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Alternativa.