01.07.2017 - 01.07.2017

Dziedzictwo kulturowe Reformacji na Pomorzu - wyjazd studyjny

Poświęcony 500-leciu Reformacji projekt Nadbałtyckiego Centrum Kultury pt. „Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem” obejmuje wiele interdyscyplinarnych działań i spotkań – począwszy od konferencji naukowej i panelu/debaty, poprzez wystawy prezentujące cenne zasoby archiwalno-źródłowe, do uczestnictwa w wędrówkach szlakiem kulturowym dziedzictwa ewangelicyzmu (pełny program).

Ważną merytoryczną częścią projektu jest wyjazd studyjny 1 lipca 2017 r., pn. „Dziedzictwo kulturowe Reformacji na Pomorzu”.

Jego celem będzie poznanie reprezentatywnych dla dziedzictwa ewangelicyzmu pomorskiego miejsc, budowli i pamięci o ludziach tutaj działających, pastorach, działaczach religijnych. Zobaczymy interesujące zabytki przeszłości, budowle i artefakty odzwierciedlające różnorodność i wieloaspektowość ewangelicyzmu na tym obszarze. Większość kościołów parafialnych rzymsko-katolickich, które odwiedzimy, ma wystrój projektowany i fundowany przez ewangelików. Znajdujemy w nich przedmioty o dużej wartości teologicznej i artystycznej, są to przede wszystkim ołtarze, ambony, chrzcielnice, organy, ale także cmentarze.   

Start – godz. 8:00 sprzed Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku (NCK), następnie odwiedzimy kolejno kościoły, cmentarze i inne budowle na trasie: Gdańsk-Orunia, Pruszcz Gdański, Wróblewo, Osice, Krzywe Koło, Koźliny, Nowy Staw, Cyganek, Stegna, Niedźwiedzica i Sopot – tu zakończenie wędrówki ok. godz. 20:30.
Przewodnikami wędrówki będą: historyk Sławomir Kościelak UG, historyk architektury dr Piotr Samól PG i dr Piotr Birecki UMK – uznani badacze, autorzy inwentaryzacji architektonicznych poszczególnych kościołów czy obiektów oraz ich opracowań historyczno-konserwatorskich.    Organizator – NCK – zapewnia program merytoryczny i organizacyjny wyjazdu, wydawnictwo-przewodnik, przejazd autokarem na trasie wędrówki. Przewoźnik zapewnia ubezpieczenie NW na czas podróżowania autokarem
 

Wypełnioną kartę (do pobrania), zawierającą zasady uczestnictwa, prosimy przesłać na adres: (aktualnie, miejsca dostępne jedynie na liście rezerwowej)   Bronisława Dejna email: bronisława.dejna@wp.pl Nadbałtyckie Centrum Kultury ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk