17.01.2006 - 17.01.2006

Kamienica a przyszłość miasta

Zapraszamy na rozmowę o mieście i architekturze z okazji wydania książki "Kamienica w krajach Europy Północnej".

Rozmawiać będą: prof. Stanisław Fiszer, prof. Sławomir Gzell, dr Maria Jolanta Sołtysik.

W publikacji autorzy podejmują mało znane wątki związane z kamienicą i miastem XIX- oraz XX-wiecznym, wraz z jego skomplikowaną problematyką konserwatorską. Przedstawiają kamienicę Europy Północnej jako świadectwo pewnego continuum, znak łączności kulturowej pomiędzy historią a współczesnością. Takie dyscyplinarne ujęcie tych zagadnień było plonem merytorycznym konferencji naukowej pod tym samym tytułem, a zorganizowanej w dniach 16 - 18 listopada 2000 r. w Gdańsku przez Nadbałtyckie Centrum Kultury, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska oraz Zakład Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Składające się na niniejszą publikację artykuły zostały na tej konferencji zaprezentowane w formie referatów.
(Maria Jolanta Sołtysik, ze wstępu).