01 03.2019

"Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: archiwa gdańskich dzielnic" - konferencja popularnonaukowa

NCK - Ratusz Staromiejski

Serdecznie zapraszamy archiwistów społecznych, prywatnych i rodzinnych, a także pasjonatów historii i archiwistyki, kolekcjonerów archiwaliów, fotografii i nagrań na konferencję pt. " Przyszłość pamięci. Archiwa społeczne na Pomorzu: Gdańsk i jego dzielnice" , która odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. (piątek) w godzinach 12.00 - 16.00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35).

Konferencja organizowana jest przez Fundację im. Stanisława Flisa "Archiwa Pomorskie" wspólnie z gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich . Partnerami są Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku .

To już trzecia konferencja z cyklu "Przyszłość pamięci". Nasze spotkania kierowane są do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, osób prywatnych i innych podmiotów prowadzących archiwa społeczne lub rodzinne. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest działalność na rzecz ochrony, kultywowania i upowszechniania zasobów kulturowych i historycznych (szczególnie archiwaliów oraz obiektów kultury materialnej) związanych z Gdańskiem i jego dzielnicami .

PROGRAM :

Część I:

 • dr Monika Płuciennik (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich), Iwona Flis (Fundacja im. Stanisława Flisa "Archiwa Pomorskie") - Powitanie gości, słowo wstępne
 • Sebastian Czerniak (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) - Działania Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych w zakresie archiwów społecznych
 • dr Magdalena Wiśniewska - Drewniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - Radość w różnorodności czyli o zasobach archiwów społecznych
 • dr Anna Żeglińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) - Archiwa społeczne jako organizacje archiwalno - biblioteczno - muzealne

Część II:

Wystąpienia organizacji pozarządowych oraz osób działających na rzecz ochrony, kultywowania i upowszechniania zasobów kulturowych i historycznych (w tym archiwaliów oraz obiektów kultury materialnej) związanych z Gdańskiem i jego dzielnicami. Wśród prelegentów znajdą się:

 • Krystyna Ejsmont - Stowarzyszenie Biskupia Górka
 • Beata Peters i Marek Wilkowski - Stowarzyszenie Przyjaciół Piecek i Migowa
 • Dorota Kuś - portal www.brzezno-dorota.pl
 • Jarosław Żurawiński - Morska Fundacja Historyczna (tereny stoczniowe)
 • Edyta Petelska - Stowarzyszenie "Dla Siedlec"
 • dr Jacek Górski - Opowiadacze Historii Dolnego Miasta

Część III:

 • Marcin Dziubiński (Filmoteka Narodowa) - Zmiany w Gdańsku oczami Warszawiaka
 • Janusz Wegner - Gdańskie kościoły w Genepedii
 • dr Monika Płuciennik (Stowarzyszenie Archiwistów Polskich) - podsumowanie konferencji

Informujemy, że Państwa dane zostaną osunięte z elektronicznego formularza zgłoszeniowego niezwłocznie po zakończeniu konferencji.