06.03.2006 - 06.03.2006

Spotkanie z Bernardem Lecomte

Nadbałtyckie Centrum Kultury i wydawnictwo „Znak” zapraszają na spotkanie z Bernardem Lecomte, autorem książki „Pasterz” (tłum. Michał Romanek, Helena Sobieraj, Dorota Zańko). Spotkanie poprowadzi Katarzyna żelazek.

Bernard Lecomte (ur. 1949), znany francuski dziennikarz – był m.in. szefem działu zagranicznego w „La Croix”, następnie przez dziesięć lat reporterem „L’Express”, ostatnio redaktorem naczelnym „Figaro Magazin” – jest jednym z najlepszych w swym kraju znawców tematyki Europy Wschodniej. Przez dziesięć lat był przewodniczącym Stowarzyszenia Dziennikarzy „France–Russie”. Po upadku muru berlińskiego opublikował m.in.: L’Après-communisme (1990), Le Bunker (1994), La VÓritÓ l’emportera toujours sur le mensonge (polskie wydanie: Prawda zawsze zwycięży. Jak Papież pokonał komunizm, Warszawa 1997, 2005), Le Dictionnaire politique du XXe siècle (2000) oraz dwie powieści, których akcja toczy się częściowo w Europie Wschodniej: Nadia (1994) i Revue de presse (1997).

"Pasterz" to biografia Jana Pawła II, porównywalna z monumentalnym dziełem George’a Weigla "?wiadek nadziei". Niezwykle rzetelna od strony faktograficznej, zadziwia śmiałością analiz i wniosków. Polski czytelnik z zadowoleniem zauważy, że część poświęcona latom spędzonym przez Karola Wojtyłę w Polsce zajmuje
w książce niemal tyle samo miejsca co część mówiąca o dokonaniach „Papieża roku 2000”. Jej polskie wydanie zostało gruntownie zweryfikowane, zmienione i uzupełnione za zgodą autora; uwzględniono także poprawki do nowego francuskiego wydania, opublikowanego już po śmierci Jana Pawła II.

Bernard Lecomte pracował nad swoją książką mniej więcej w tym samym czasie co George Weigel i obaj w poszukiwaniu źródeł chwilami deptali sobie po piętach. Weigel przy Bernardzie Lecomcie jawi się jako »biograf dworski«, a Lecomte przy Weiglu jako »biograf żurnalista«. Tu publicznie wypowiedziane słowa Papieża, publicznie wykonane gesty żyją swoim życiem, niekoniecznie i nie zawsze takim, jak tego chciałby Papież czy jego otoczenie. Ta książka, chwilami na granicy irrewerencji (nie chcę napisać »braku szacunku«), ostatecznie ukazuje Jana Pawła II jako »giganta naszej epoki«, jako swego rodzaju zagadkę, kogoś wymykającego się nie tylko schematom, ale i przewidywaniom. Sądzę, że polski czytelnik przez lekturę Weigla jest doskonale przygotowany na spotkanie z tą odmienną, bardzo francuską biografią Papieża. (ks. Adam Boniecki MIC)

"Pasterz" to wynik trwającej cztery lata żmudnej pracy badawczej i analizy źródeł, przede wszystkim w Krakowie i Rzymie. Lecomte wnikliwiej niż wielu biografów Papieża zbadał okres do 1978 roku, starając się pokazać, że Jan Paweł II kontynuował w swoim pasterskim dziele to, co zapoczątkował jako biskup Karol Wojtyła. We Francji książka ukazała się w roku 2003, a wiosną 2005 doczekała się kolejnego wydania.

Bernard Lecomte odwiedzi Polskę w dniach 4–10 marca 2006 roku. Spotka się z czytelnikami w Warszawie, Częstochowie, Lublinie, Krakowie i Gdańsku.