23.03.2006 - 23.03.2006

100 ról kobiet - polsko-szwedzka konferencja

Szwedzki Instytut, Teatr Replica oraz Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, pragną zaprosić Państwa na konferencję "100 ról kobiety". Program porusza kwestie związane z równouprawnieniem kobiet i mężczyzn. Prezentujemy doświadczenia szwedzkie w zakresie prawodawstwa, instytucji Rzecznika do spraw równouprawnienia, działań regionalnych w zakresie funduszu EFS, działalności organizacji kobiecych na forum Unii Europejskiej i regionu Sztokholmu. W formie warsztatów zapraszamy do prezentacji i dyskusji na temat badań naukowych nad gender i wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia projektów. Ponadto Instytut Szwedzki organizuje wystawę i prezentację książki o tematyce związanej z problematyką równouprawnienia. Po raz pierwszy program został przedstawiony na Szwedzko- Polskiej Konferencji Kobiet, organizowanej we współpracy Polskiego Klubu Kobiet Sukcesu oraz Teatru Replica w Warszawie w pazdzierniku 2005. W konferencji tej ze strony szwedzkiej brały udział przedstawicielki Polonii i reprezentantki szwedzkich organizacji kobiecych takich jak Szwedzkie Kvinnolobby, Zonta Int., Pani Kirsti Kolthoff - President of European Women´s Lobby i Pani Ulla Liza Bloom- President of Business and Professional Women in Sweden. Obie Panie, a także rzeczoznawcę do spraw równouprawnienia Urzędu Wojewódzkiego w Sztokholmie Dennisa Kullmana mamy zaszczyt gościć na konferencji w Gdańsku.

Honorowy patronat nad konferencją w Gdańsku objął Marszałek Województwa Pomorskiego.

Partnerami konferencji są Międzynarodowe Forum Kobiet w Gdańsku, Konsulat Generalny Szwecji w Gdańsku, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Nadbałtyckie Centrum Kultury.

Współpracują z nami również Ambasada Królestwa Szwecji w Warszawie i Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza w Gdańsku.

Mamy nadzieję, że konferencja doprowadzi do licznych kontaktów między środowiskami polskimi i szwedzkimi, i partnerstwem w działaniach projektowych na rzecz poprawy sytuacji kobiet w życiu codziennym i na rynku pracy.

Zgłoszenia prosimy kierować najpózniej do dnia 15 marca na adres mailowy iwona.preis@bostreammail.net W zgłoszeniu proszę podać nazwisko, nazwę organizacji lub firmy, adres pocztowy i mailowy. Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zgłoszone nie mogące przyjechać prosimy o informację na adres iwona.preis@bostreammail.net ze względu na ograniczoną ilość miejsc.

PROGRAM KONFERENCJI: 09.00–09.30 – recepcja09.30–09.35 – uroczyste powitanie uczestników – Konsul Generalny Szwecji Eva EmnÓus09.35–10.00 – Kirsti Kolthoff - „Działania European Womens Lobby ze szczególnym uwzględnieniem projektów zwalczających trafficking”
10.00–10.30 – Dennis Kullman - „Prawodawstwo i działania Rzecznika ds. Równouprawnienia w Szwecji”
10.30–11.00 – Iwona Preis - „Regionalne projekty w zakresie wzmocnienia roli kobiet na rynku pracy”
11.00–11.45 – lunch
12.00–14.00 Warsztat 1. poświęcony współpracy organizacji kobiecych w Szwecji i w Polsce. Projekty regionalne i międzynarodowe.
Prowadzi Daphne SandbergUlla-Liza Blom - ” Business and Professional Women – siatka ogólnoświatowa”
Maria Olsson - ”Aktywność zawodowa i społeczna kobiet na emigracji”
Daphne Sandberg - ”Działalność organizacji ROKS i SKL na rzecz jednoczenia się kobiet”
Anna Odrobiska - ”Nauczyciele przeciw dyskryminacji. Prezentacja projektu”
Warsztat 2. poświęcony aspektom równościowym w badaniach naukowych.
Prowadzi Filip Mazurkiewicz
Małgorzata Anna PackalÓn - ”Dokąd zmierzamy? Kilka refleksji o polsko-szwedzkiej świadomosci
genderowej”
Ewa Graczyk - ”Głód diagnozy. O sytuacji kobiet w Polsce”
Filip Mazurkiewicz - ”Pippi Langstrump i paradoksy feminizmu”

14.00–15.00 – teatr interaktywny ”Konflikty w pracy” z udziałem aktorów Małgorzaty Oracz i CezaregoRybińskiego – prowadzi Jerzy Sawka
15.00–15.55 – dyskusja panelowa: Ewa Graczyk, Małgorzata Tobiszewska, Kirsti Kolthoff, Ulla-Liza Blom, Maria
Olsson, Denis Kullman. Dyskusję prowadzi Mika Larsson
15.55–16.00 – uroczyste zakończenie konferencji Konferencję prowadzi Magdalena Pramfelt Udział biorą:Eva EmnÓus -Konsul Generalny Szwecji w GdańskuKirsti Kolthoff -Przewodnicząca Europejskiego Lobby KobiecegoDaphne Sandberg -przedstawicielka Szwedzkiego Lobby Kobiecego
dennis Kullman -Rzeczoznawca ds. równouprawnienia w Urzędzie
Wojewódzkim w SztokholmieIwona Preis -Kierownik projektów europejskich -EFS
Ulla-Liza Blom -Przewodnicząca Business Proffesional Women in Sweden
Maria Olsson -Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji oraz
Prezes Polonijnego Klubu Kobiet SukcesuMałgorzata Anna PackalÓn -profesor i kierownik studiów polonistycznych na Uniwersytecie w UppsaliEwa Graczyk -Doktor habilitowana w Zakladzie teorii literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu GdańskiegoJerzy Sawka -reżyser teatralny, dyrektor artystyczny Teatru Replica w Sztokholmie
Małgorzata Oracz, Cezary Rybiński -aktorzy scen gdańskich
Małgorzata Tobiszewska -reprezentantka Międzynarodowego Forum Kobiet
Mika Larsson -Radca ds. Kultury i Prasy Ambasady Szwecji w WarszawieMagdalena Pramfelt -dziennikarka Szwedzkiego Radia
Anna Odrobiska -Zastępca Prezesa Towarzystwa Edukacyjnego ”Wiedza Powszechna” Filip Mazurkiewicz -doktor nauk humanistycznych, współprowadzi
Teatr Replica w Sztokholmie