28.03.2006 - 28.03.2006

Spotkanie ze Zbigniewem Opackim

Zapraszamy na promocję książki profesora Zbigniewa Opackiego

 

Między uniwersalizmem a partykularyzmem. Myśl i działalność społeczno-polityczna Mariana Zdziechowskiego 1914 – 1938.

 

Wydawca – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Laudację wygłosi profesor Roman Wapiński
Fragment książki przeczyta Zbigniew Jankowski
Spotkanie poprowadzi profesor Tadeusz Stegner

Wstęp wolny.

Książka poświęcona jest życiu, poglądom politycznym i historiozofii wybitnego myśliciela i uczonego, rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie – Mariana Zdziechowskiego, w latach 1914 – 1938. Stanowi ona pierwszą całościową próbę pokazania losów oraz ewolucji jego myśli na tle dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej i politycznej w I połowie XX w., w środkowej i wschodniej Europie. Zdziechowski kreował nurt myślenia o bolszewizmie, oryginalny na gruncie polskim, jako konsekwencji procesów rozkładowych kultury europejskiej. Oddzielał idee bolszewizmu – komunizmu od kultury rosyjskiej. Głęboki znawca kultury rosyjskiej jej admirator i propagator, odnosił się do niej z szacunkiem. Natomiast nie ukrywał bardzo krytycznego stosunku wobec polityki Rosji. Dla niego Rosja przestała istnieć w 1917 roku.