26.03.2006 - 31.03.2006

30-lecie partnerstwa miast Gdańska i Bremy

Warsztaty dla młodzieży z Gdańska i Bremy
28 – 31 marca 2006 - Gdańsk
wrzesień 2006 - Brema
Miejsce: LO nr 9, LO nr 5, Młode Miasto (tereny postoczniowe), Nadbałtyckie Centrum Kultury (Ratusz Staromiejski), Rada Miasta Gdańska (Nowy Ratusz)

W 1976 roku miasta Gdańsk i Brema podpisały pierwszą w powojennej historii Polski i Zachodnich Niemiec partnerską umowę o współpracy. 30 lat temu była to decyzja śmiała, będąca oznaką świadomej woli politycznej (szczególnie ze strony niemieckiej) w budowaniu nowoczesnej rzeczywistości oraz wizji dla rozwoju miast Gdańska i Bremy. Dzisiaj, w roku jubileuszowym, przywołujemy to wydarzenie, by wspólnie przyjrzeć się i przemyśleć, jak obecnie możemy wykorzystać ten historyczny i symboliczny kapitał. Czy w dzisiejszej rzeczywistości Unii Europejskiej partnerstwa miast przyczyniają się do łączenia ich mieszkańców i wzmacniania poczucia lokalnej wspólnoty? W jaki sposób uczestnicy licznych programów wymian szkolnych, uniwersyteckich, staży zawodowych, wymian harcerskich oraz wspólnych projektów działających w obszarze pomocy społecznej, podejmowanych w ciągu tych trzydziestu wspólnych lat, mogą wykorzystać potencjał partnerskiej współpracy? Grupa osób – beneficjentów naszego partnerstwa, jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu wydarzeń, których celem jest zdynamizowanie dotychczasowej kooperacji. Mamy nadzieję, że pozwolą one zarazić gdańsko – bremeńską przyjaźnią kolejne pokolenia. W ramach 30-lecia partnerstwa naszych miast Stowarzyszenie agit-Polska przygotowało w Bremie, we współpracy z licznymi partnerami oraz urzędami miejskimi w Gdańsku i Bremie, projekt „Młoda Polska” (24.2-29.3.2006), obejmujący prezentacje sztuki współczesnej niemieckich i polskich artystów, w tym wystawę komiksu, liczne koncerty i imprezy klubowe. (info: www.agit-polska.de) Kolejnym przedsięwzięciem jest projekt wymiany młodzieży z Gdańska i Bremy, zainicjowany przez Gymnasium Obervieland w Bremie i Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.
W pierwszym etapie projektu 50-osobowa polsko – niemiecka grupa młodzieży spotka się w Gdańsku (28 – 31 marca 2006), by następnie we wrześniu br. odbyć podobne spotkanie w Bremie. Chcielibyśmy w ten sposób stworzyć przestrzeń dla wspólnej refleksji nad tym, w jaki sposób młodzi Polacy i Niemcy mogą współtworzyć solidarną Europę. Projekt daleko wykracza poza konwencjonalną wymianę międzyszkolną zaprzyjaźnionych miast; naszym celem jest stworzenie nowoczesnego modelu współpracy młodzieżowej, angażującej młodych ludzi, ich nauczycieli, animatorów kultury, artystów, szkoły, placówki kulturalne, władze samorządowe. Jesteśmy bowiem przekonani, że jedynie różnorodny program, współtworzony przez młodzież i respektujący jej oczekiwania, może zainspirować i zachęcić młodych ludzi do prawdziwej współpracy. Koordynacją projektu zajmuje się IX LO w Gdańsku na ul. Wilka-Krzyżanowskiego (odpowiedzialna Izabela Darecka-Marczak), w wymianie uczestniczy również Gimnazjum nr 26 im. Jana III Sobieskiego (odpowiedzialny Tomasz Tkaczyk), V LO na ul. Polanki (Ala Koman) oraz XII LO na żabiance (Barbara Skawroń).
Projekt dofinansowany jest przez Urząd Miasta Gdańska, Senat Miasta Bremy oraz Polsko – Niemiecką Fundację Młodzieży. Program zakłada pracę warsztatową w kilku grupach, skoncentrowaną wokół tematu gdańsko – bremeńskiej współpracy. Warsztaty odbędą się głównie na terenach postoczniowych, gdzie młodzież pod opieką artystów i kuratorów z Kolonii Artystów (Mikołaj Robert Jurkowski, Sylwester Gałuszka) zmierzy się z historią i mitem Stoczni Gdańskiej oraz Solidarności. Autorską metodą warsztatową będzie twórcze myślenie, tworzenie (malarstwo / instalacje) oraz praca z filmem, fotografią, video i web design. Program warsztatów przewiduje również poznawanie Gdańska, m.in. poprzez twórczość GĂĽntera Grassa. Młodzież z 26. Gimnazjum oprowadzi niemieckich kolegów śladami Noblisty, w nowy sposób odkrywając grassowski Wrzeszcz.
Efekty 3-dniowych warsztatów zostaną zaprezentowane w piątek 31 marca w godz. 10.00-14.00 w Sali Prezydialnej Rady Miasta Gdańska (Wały Jagiellońskie 1) w obecności Przewodniczącego Rady pana Bogdana Oleszka, Przewodniczącego Parlamentu Bremy pana Chrystiana Webera, Radnych Miasta Gdańska oraz Wiceprezydent Gdańska pani Katarzyny Hall. Program piątkowego spotkania w siedzibie Rady Miasta obejmuje prezentację efektów dwudniowej pracy (1,5 godz) oraz – po krótkiej przerwie - zajęcia warsztatowe w formie dyskusji w grupach, w których gdańska i bremeńska młodzież wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych i pracowników oświaty podejmie następujące tematy:
1. Jaką rolę mogą odegrać młodzi ludzie w budowaniu dalszego owocnego partnerstwa obu miast? W czym mogłoby się to wyrażać?
2. Co młodzież może zaproponować władzom naszych miast w kwestii kształtowania rozwoju gospodarczego - młode, innowacyjne spojrzenie na stary problem na przykładzie Stoczni Gdańskiej i Bremeńskiej?
3. Czy zreformowaną oświatę można jeszcze zreformować, jak widzą ten problem bezpośrednio zainteresowani? Czym różnią się szkoły gdańskie od bremeńskich. Dobre i złe strony.
Na spotkanie w Radzie Miasta serdecznie zapraszamy radnych Miasta Gdańska, przedstawicieli szkolnictwa, a w szczególności zainteresowanych nauczycieli, którzy zajmują się współpracą z młodzieżą europejską i organizują wymiany szkolne, uczniów pragnących poznać możliwości, jakie niesie ze sobą tworzenie interkulturalnego projektu, przedstawicieli władz samorządowych związanych z oświatą, dziennikarzy oraz wszystkich zainteresowanych międzynarodowymi projektami wymiany młodzieży.

Kontakt: Lidia Makowska I - Nadbałtyckie Centrum Kultury lidia.makowska@nck.org.pl
Izabela Darecka - Marczak IX LO izabela1608@neostrada.pl

PROGRAM 26 – 31 marca 2006 - Gdańsk
Miejsce: LO nr 9, LO nr 5, Młode Miasto (tereny postoczniowe), Nadbałtyckie Centrum Kultury (Ratusz Staromiejski), Rada Miasta Gdańska (Nowy Ratusz)

26.03.2006 (niedziela)
Wyjazd grupy niemieckiej z Bremy. Przejazd do miejscowości przygranicznej Golm (Dom Spotkań Młodzieży)

27.03.2006 (poniedziałek)
Zajęcia w Domu Spotkań Młodzieży w Golm przygotowujące grupę do pobytu w Gdańsku Przejazd z Golm do Gdańska Ok.
19.00-20.00 - powitanie grupy niemieckiej przez gospodarzy (nauczyciele, partnerzy) w schronisku młodzieżowym przy ul. Grunwaldzkiej Kolacja

28.03.2006 (wtorek)
8.00 – 8.30 - ?niadanie w schronisku Przejazd do Gdańska Gł.
9.00 – 9.15 - Powitanie w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku – Lidia Makowska
9.15- 10.00 - Wprowadzenie w tematykę warsztatów – Franz Dwertmann, Izabela Darecka - Marczak
10.00-15.00 - Podchody po mieście (Stadtrally). Zintegrowane grupy polsko-niemieckie poznają Gdańsk śladami GĂĽntera Grassa (4 grupy) W przerwach projekcja filmów młodych artystów
ok. godz 13.00-15.00 - obiad dla poszczególnych grup
15.00 – 17.30 – Wycieczka śladami Bremy w Gdańsku (przygotowana przez uczniów niemieckich)
18.00 - Kolacja w schronisku (cała grupa)
19.00 – 21.00 Wieczór integracyjny w świetlicy schroniska

29.03.2006 (środa)
8.00 – 8.30 - ?niadanie w schronisku
9.00 - 11.00 wizyta młodzieży niemieckiej w polskich szkołach - gospodarze zapraszają swoich gości
12.00 - spotkanie na Placu Solidarności (przy Bramie Historycznej byłej Stoczni Gdańskiej)
12.15 – 13.00 - zwiedzanie plenerowej części wystawy "Drogi do wolnosci"
13.00 – 14.00 – obiad / film (II tury)
14.00 – 17.00 autorskie warsztaty trwórczo-społeczne pod kierunkiem artystów Mikołaja Roberta Jurkowskiego i Sylwestra Gałuszki na terenie Młodego Miasta
18.00 kolacja w schronisku (uczestnicy niemieccy)
od 19.30 - wieczorny spacer po Sopocie – dla chętnych

30.03.2006 (czwartek)
8.00 – 8.30 - ?niadanie w schronisku
9.00-17.00 - Kontynuacja warsztatów w grupach - dwie grupy na terenie Młodego Miasta ( z przerwą na obiad w Stoczni)
od 17.00 - przejazd do rodzin
od 18.00 - integracja w rodzinach - polscy uczestnicy zapraszają swoich niemieckich kolegów na kolację w domu (powrót do schroniska do 24.00)


31.03.2006 piątek
8.30 – 9.00 - ?niadanie w schronisku Przejazd do Nowego Ratusza (Wały Jagiellońskie 1)
10.00 - 14.00 – Sala Prezydialna Rady Miasta Gdańska - spotkanie z przedstawicielami władz miasta Gdańska i Bremy – Przewodniczący Parlamentów Miast zapraszają młodzież na wspólne spotkanie, przedstawienie efektów wspólnych warsztatów
14.00 – 14.30 – powrót do schroniska
14.30 – 15.00 – obiad w schronisku (wszyscy uczestnicy)
Ok 15.00 - spacer po Wrzeszczu śladami GĂĽntera Grassa - oprowadza młodzież z Gimnazjum nr 26 pod opieką Magdaleny Kosko
Ok 16.30 - dla chętnych - wyprawa do Brzeźna w poszukiwaniu dalszych śladów G. Grassa w Gdańsku
18.00 - Kolacja w schronisku Wieczór pożegnalny

01.04.2006 (sobota)
?niadanie w schronisku.
ok. 8.00 - wyjazd grupy niemieckiej do Bremy.

Koordynacją projektu zajmuje się IX LO w Gdańsku na ul. Wilka-Krzyżanowskiego (odpowiedzialna Izabela Darecka-Marczak), w wymianie uczestniczy również Gimnazjum nr 26 im. Jana III Sobieskiego (odpowiedzialny Tomasz Tkaczyk), V LO na ul. Polanki (Ala Koman) oraz XII LO na żabiance (Barbara Skawroń)

Projekt dofinansowany jest przez Urząd Miasta Gdańska, Senat Miasta Bremy oraz Polsko – Niemiecką Fundację Młodzieży.

Partnerzy: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Synergia 99