21.04.2006 - 21.04.2006

co-OPERACJA - Międzynarodowe laboratorium dla choreografów

co-OPERACJA Międzynarodowe laboratorium dla choreografów Gdańsk, 10-22 kwietnia 2006

organizator: Nadbałtyckie Centrum Kultury
współorganizatorzy: Ambasada Francuska , Instytut Francuski, Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro Helvetia

Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprasza dziennikarzy oraz osoby zainteresowane sztuką tańca współczesnego na otwarty pokaz projektu artystycznego ”co-OPERACJA”, który odbędzie się w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Korzennej 33/35 w Gdańsku w dniu 21 kwietnia 2006 roku w godzinach 12:00-18:00.

Podczas spotkania zobaczymy rezultat dwutygodniowej pracy, laboratorium choreografów z Polski, Francji oraz Szwajcarii. Podsumowaniem pokazu będzie dyskusja podejmująca temat kondycji tańca współczesnego w Europie.

Kuratorką i twórczynią projektu jest choreografka - Edyta Kozak, dyrektor międzynarodowego festiwalu tańca współczesnego body_mind, co dwa lata odbywającego się w Warszawie oraz kuratorką m.in. pierwszego w Polsce interdyscyplinarnego laboratorium dla choreografów „Jagniątków. Move the Mount”.

Projekt „co- OPERACJA” powstał z inicjatywy Ambasady Francuskiej i Pro-Helvetii – Szwajcarskiej Fundacji Kultury. Organizatorem polskiej części międzynarodowych spotkań jest Nadbałtyckie Centrum Kultury.

Polską scenę taneczną reprezentować będą trójmiejscy artyści: Leszek Bzdyl, Katarzyna Chmielewska (Teatr Dada Von BzdĂĽlÓw) oraz Anna Steller i Magdalena Jędra (Good Girl Killer). Partnerami artystycznymi ze strony francuskiej będą uznani choreografowie: Emmanuelle VO-Dinh oraz Alban Richard; ze Szwajcarii natomiast przyjadą twórcy Compagnie 7273: Laurence Yadi i Nicolas Cantillon.

Celem „co – OPERACJI” jest stworzenie choreografom z trzech krajów Europy warunków do przeanalizowania swoich dotychczasowych dokonań, zapewnienie otwartej przestrzeni dla refleksji, wymiany pomysłów, doświadczeń i informacji oraz zadania sobie pytań co do interpretacji przesłań jakie niesie współczesna sztuka tańca. Profesjonalizm i wyrazista tożsamość zaproszonych artystów, oraz ich umiejętności, są gwarantem owocnej wymiany doświadczeń. Spotkanie choreografów z różnych kręgów kulturowych, prezentujących odmienne metody pracy, style i techniki tańca, stwarza przestrzeń dla głębokiej refleksji o istocie tańca. Dwutygodniowe laboratorium stanie się tym samym polem transgresji osobowości artystycznych, jak również eksperymentem łączenia dyscyplin sztuk współczesnych: muzyki, sztuk wizualnych, video art.

Dzień otwarty (21 kwietnia 2006r., godz 12:00-18:00), jako jeden z elementów laboratorium stanie się polem wymiany koncepcji artystycznej między twórcami i publicznością. Jednym z podstawowych zadań projektu jest także zwrócenie uwagi mediów oraz instytucji kultury na proces kreacji choreograficznej i jego twórcę.