04-06 07.2019

"Urban Transformation through Art and Culture" - KONFERENCJA

Kilonia, Niemcy

NCK bierze udział w trzydniowym spotkaniu urbanistów, planistów, artystów, badaczy, polityków i działaczy, którego celem jest badanie nowych modeli zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych, kulturowych i środowiskowych, przed którymi stoi wiele miast.

Kluczem do tego podejścia jest potencjał sztuki i kultury, które mogą działać jako katalizator dla społeczności twórczych, starając się zaangażować obywateli w proces
zrównoważonej transformacji miejskiej.  

W konferencji udział wezmą eksperci z kilku krajów, zwłaszcza z regionu Morza Bałtyckiego, aby stworzyli forum wiedzy, które będzie informować, inspirować i prowokować debatę. Spotkanie jest częścią programu Interreg Baltic Sea Region Programme „Cultural planning as a method of social innovation” (UrbCulturalPlanning).
W programie bierze udział 14 partnerów z 8 krajów, których celem jest promowanie planowania kulturalnego w regionie Morza Bałtyckiego jako metody innowacji społecznych.
NCK jest jednym z partnerów projektu. Naszym zadaniem jest zorganizowanie warsztatów i innych działań związanych z wykorzystaniem gry Minecraft, a także innych gier. Jesteśmy również odpowiedzialni za koordynację międzynarodowego programu rezydencji i wizyt studyjnych oraz za stworzenie końcowych dokumentów strategicznych. W Gdańsku skupiamy się na procesie rewitalizacji Starego Przedmieścia i Nowego Portu. Współpracujemy przy tym ściśle z lokalnymi Partnerami Projektu tj. z Instytutem Kultury Miejskiej i z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, a także z innymi instytucjami i organizacjami aktywnie działającymi na tych terenach.
Projekt trwa od stycznia 2019 roku do czerwca 2021 roku. Więcej informacji o projekcie: www.urbcultural.eu

Program konferencji: www.cultural-planning-kiel.de

UCP