24 09.2019

Wizyta Studyjna w Żuławskim Ośrodku Kultury - Cedry Wielkie

Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprasza osoby reprezentujące instytucje kultury, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne na wizytę studyjną, która odbędzie się 24 września 2019 r. (wtorek) w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Gospodarzem spotkania będzie dyrektor Łukasz Żarna. Podczas wizyty odbędą się warsztaty z przedstawicielami organizacji Ars Baltica - Macusem Hagemannem i Olegiem Koefoed.  

Chętnych do udziału prosimy o wypełnienie ankiety: https://forms.gle/j9MZ4oPw2GVqt5qE6 , która pomoże nam w zaplanowaniu wyjazdu. W ramach wizyty zapewniony zostanie bezpłatny transport z Gdańska. Warsztaty będą tłumaczone na język polski. Uczestnicy nie ponoszą kosztów wizyty.

Prosimy o przekazanie informacji o wizycie oraz działaniu grupy osobom zainteresowanym w Państwa miastach, gminach i powiatach oraz zapraszamy do grupy Metropolitalna Kadra Kultury.  

Program:

·        7.50 Zbiórka pod siedzibą Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku (ul. Korzenna 33/35).
·        8.00 Wyjazd busem do Cedrów Wielkich (dot. osób z potwierdzeniem transportu)
·        8.45 - 9.30 Cedry Wielkie - Oprowadzanie po nowo powstałej Hali widowiskowo-sportowej. Przejazd do Żuławskiego Domu Podcieniowego w Miłocinie.
·        9.45 - 10.00 Zwiedzanie obiektu.
·        10. 15 - 13:00  Warsztat z Marcusem Hagemannem i Olegiem Koefoedem.
·        13.00-13.30 Lunch
·        13:30-16.00  Drugi panel warsztatowy.
·        16:30 Przejazd do Mariny w Błotniku. Prezentacja obiektu. Powrót do Gdańska

Metropolitalna Kadra Kultury to grupa, która powstała jako odpowiedź na rekomendację uczestników ostatniej Komisji Kultury Obszaru Metropolitalnego. Grupa służy pracownikom instytucji kultury, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych do wzajemnego informowania się o realizowanych projektach kulturalnych, możliwościach podnoszenia swoich kompetencji i zdobywania dodatkowych środków na ich działalność na terenie Obszaru Metropolitalnego. W ramach działania Metropolitalnej Kadry Kultury od stycznia 2019 r. organizowane są regularne otwarte wizyty studyjne w ośrodkach kultury w gminach wiejskich i miejskich.

Nadbałtyckie Centrum Kultury jest ambasadorem kultury regionu Morza Bałtyckiego i Województwa Pomorskiego. To nasza misja. Drogowskaz działań. Pragniemy, aby Region Pomorski i Bałtycki stanowiły punkt wyjścia i punkt odniesienia dla podejmowanych przez nas projektów. Przez pryzmat naszego geograficznego położenia i przynależności do Regionu Pomorskiego, a szerzej Bałtyckiego, patrzymy na rozwój procesów zachodzących na styku kultury, dziedzictwa, sztuki, polityki, ekonomii i zjawisk społecznych. Od lat bierzemy udział w europejskich projektach, mamy wielu partnerów w krajach nadbałtyckich. Wzajemne budowanie relacji z naszymi bliskimi sąsiadami jest ważne, szczególnie teraz, w obliczu kryzysu w Europie. Chcemy być też pomorskim oknem na świat. Najważniejszym naszym zadaniem i celem na najbliższe lata będzie prezentacja i promocja kultury regionu pomorskiego – lokalnie, ale też w krajach wokół Morza Bałtyckiego.

ARS BALTICA & ABCD Organizacje Partnerskie - jako inicjatywa kulturowa dla międzynarodowej współpracy między praktykującymi kulturę zza Morza Bałtyckiego, ARS Baltica umożliwia i zachęca do wymiany kulturowej, mając na celu podkreślenie jak ważna jest kultura we współczesnym społeczeństwie. Nadrzędnym celem jest popieranie znaczenia sztuki i kultury na poziomie politycznym, oraz promowanie życia kulturowego w całym regionie Morza Bałtyckiego. Ten program działa na trzech głównych polach: WYMIANA: zbliżenie do siebie praktykujących kulturę i osób zainteresowanych z całego regionu, EKSPERTYZA: zapewnienie ekspertów praktykujących kulturę, WYJŚCIE NAPRZECIW: zapewnienie widoczności online i offline dla niezależnej sceny kulturowej regionu Morza Bałtyckiego.

Oleg Koefoed
Doktor nauk humanistycznych, wyznawca filozofii działania. W 2016 roku założył Growing Pathways, przedstawicielstwo relacji ludzi z naturą. Od 2016 roku jest współzałożycielem nowych formatów współpracy dla natury miejskiej oraz miejskiego rolnictwa w Kopenhadze. Od 2016 roku współzałożyciel Cultura21, międzynarodowej sieci kultur zrównoważonego rozwoju. Facylitator, projektant, twórca sieci, przyciągający społeczność przedstawiciel. Kieruje sesjami facylitatorów społeczności kulturowej w europejskich miastach, bada w jaki sposób CZR mogą podtrzymywać skandynawskie stowarzyszenia praw autorskich, nanosi na mapę miejskie ekologie kulturowe wraz z Copenhagen Business School. Miał swój wkład w strategię Nordyckiej Rady Ministrów dotyczącej zrównoważonej kultury w latach 2013-20. Uczył społecznej i zrównoważonej przedsiębiorczości dla szukających schronienia w Czerwonym Krzyżu, oraz jest współzałożycielem the SDG Leadership and Action University, z duńską grupą ekspertów i władzami miasta.

Marcus Hagemann
Jako ambasador kultury, pełen pasji wiolonczelista i menedżer kultury, który zawsze wierzy w transformatywną moc muzyki, sztuki i kreatywności, Marcus założył, organizował, i prowadził wiele projektów, festiwali, formatów międzynarodowego dialogu kulturowego. W latach 2002-2009 był kierownikiem artystycznym i współkierownikiem na Festival Cully Classique w Lake Geneva. W latach 2009-2014 był kierownikiem artystycznym i dyrektorem generalnym Nordlichter Biennale Berlin, zanim dołączył do Międzynarodowej Inicjatywy i Sieci Kulturowej ARS BALTICA. W latach 2012-14 został zaproszony do zorganizowania Borusan New Series we współpracy z Borusan Foundation w Stambule. W 2014 roku był członkiem-założycielem stowarzyszenia CRAZY4CULTURE, które promowało i wspierało zrównoważony rozwój kultury. Urodzony w Donaueschingen, wychowany nad pięknym Jeziorem Bodeńskim z przystankami w Cincinnati, Hamburgu, i Londynie, teraz mieszka w Berlinie.