20-06 12-01.2019

35-lecie twórczości Grażyny Kunickiej - Wystawa malarstwa

NCK - Ratusz Staromiejski

Wystawa malarstwa Grażyny Kunickiej z okazji 35-lecia twórczości.

 

Warsztaty plastyczne dla dzieci - Z typografią na "TY": 28 grudnia, godz. 12.00-13.30, wstęp wolny. Zapisy: edukacja@nck.org.pl

Spotkanie autorskie: 28 grudnia, godz. 14.00

 

 

Grażyna Kunicka

Malarka, ceramiczka i ilustratorka.
Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie ASP) w Gdańsku na wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowni prof. Kiejstuta Bereźnickiego. Dyplom w  1987 r. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Miasta Gdańska. Laureatka Nagrody specjalnej Marszałka Województwa Pomorskiego i nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. Prowadzi warsztaty rozwoju artystycznego z malarstwa, rysunku i ceramiki dla wszystkich grup wiekowych. Wystawia w kraju i za granicą.

Jej prace to zamknięte w formie abstrakcji lirycznej opowieści o świecie - tym widzialnym i tym ukrytym, rzeczywistym i emocjonalnym, gdzie myśl przekłada się na kolor i swoistą  ikonografię. Są pragnieniem rozmowy twórcy zarówno z odbiorcą, jak i z samym sobą, próbą wniknięcia w głąb istoty zdarzeń, znaczeń czy niezdefiniowanych treści, formą zgłębiania istoty zjawisk szeroko rozumianego świata.

 

Trzy Warstwy są opowieścią o procesie twórczym, o zmienności wspomnień, potrzebie powrotów do miejsc i zdarzeń, które z czasem przybierają formy odmienne od pierwotnych.
Pamięć szykuje nam niespodzianki i, być może w zależności od szeroko pojętej nastrojowości, z czasem na pierwotny obraz nakładają się kolejne warstwy wspomnień.
Bywa, że obraz ulega zdecydowanemu uproszczeniu albo rozbudowuje w sposób zaskakujący. Bywa, że po czasie znika. Nic nie jest jednoznaczne.

"Trzy Warstwy. Pierwsza" - to notatki, szybkie szkice, jak opowieści zaraz po zdarzeniu. Powstają na przygodnych kartkach, w notatnikach, blokach...  Nigdy nie pokazywane, czasem zapomniane. Ale ważne. To one sprawiają, że po długim czasie powstaje obraz. Nigdy taki sam jak pierwotny rysunek. Bo to już zostało powiedziane.
To również prace malarskie. Powstają szybko. Są zapiskiem impulsu, potrzebą snucia opowieści. Zazwyczaj pogodnej. Wracam do tego, co pogodne, bo takie powinno być życie.
Gdański Archipelag Kultury, Sobieszewo, kwiecień 2019

"Trzy Warstwy. Druga" - to efekt powrotów, pragnienie dotarcia do pierwszego wrażenia, próba zdefiniowania tego, co poruszyło, pozostało w pamięci. Zdeformowane przez czas,  przemyślenia, ludzką ułomność, wyobraźnię... "Trzy warstwy. Druga" - to obrazy nakładane na płótno wielowarstwowo, upraszczane lub rozbudowywane, to poszukiwanie koloru i form, które dźwięczą w pamięci... i wypełnianie wszechobecnej, wkradającej się zewsząd samotności.
Oliwski Ratusz Kultury, czerwiec 2019

 

"Trzy Warstwy. Trzecia" - to destrukcja tego, co nie spełnia oczekiwań, chwilowej prawdy,

która nie wytrzymuje próby czasu, to kolejne powroty do warstwy pierwszej.

Prezentacja prac, które przetrwały z tymi, które uległy destrukcji jest dla mnie próbą

odpowiedzi na pytanie o  formę przekazu, jej dynamikę i emocjonalną czytelność.

Nadbałtyckie Centrum Kultury, grudzień 2019

 

Wystawa czynna codziennie do 6 stycznia 2020, w godz. 10.00-18.00,

WSTĘP: wolny