28 09.2020

„A jak Apollo. Biografia Alfreda Cortota” – spotkanie z Anną Chęćką, autorką książki

Nadbałtyckie Centrum Kultury serdecznie zaprasza na spotkanie z Anną Chęćką – autorką pierwszej wydanej w języku polskim biografii Alfreda Cortota, wybitnego pianisty i pedagoga, który zasłynął przede wszystkim jako interpretator muzyki Chopina i Schumanna oraz założyciel L´École Normale de Musique de Paris – wyższej uczelni muzycznej, uznawanej za jedną z najbardziej renomowanych w Europie.

Spotkanie poprowadzi Violetta Kostka.

O KSIĄŻCE

A jak Apollo. Biografia Alfreda Cortota autorstwa Anny Chęćki to pozycja rozpoczynająca nową serię monografii najwybitniejszych pianistów XX w. W jej ramach przedstawione zostaną sylwetki słynnych wirtuozów, którzy zaliczani są do panteonu światowej pianistyki – tacy jak Alfred Cortot, Vladimir Horowitz, Artur Rubinstein, Józef Hoffmann i inni.

A jak Apollo. Biografia Alfreda Cortota opisuje życie artysty od dzieciństwa, poprzez lata nauki w Konserwatorium i międzynarodowe sukcesy aż po zmierzch kariery. Jeden z rozdziałów poświęcony jest budzącej kontrowersje sprawie związku Cortota z rządem Vichy w czasie II wojny światowej. Niezwykle interesująca jest część omawiająca metodę doskonalenia techniki gry opracowaną przez Cortota, o której autorka pisze: „Kiedy umysł oswoi w ćwiczeniu daną strukturę, uniezależniając prawą rękę od lewej, wówczas zostanie ona pokonana. Oto metoda zaproponowana przez kogoś, kto nie dostał się za pierwszym razem do konserwatorium, a jego ręka z trudem obejmowała oktawę. Ten sam człowiek kilkanaście lat później był koncertującym na całym świecie artystą. Zawsze jednak zmagał się z własnymi ograniczeniami. Dążył do kontroli i tracił ją, odsłaniając na scenie, w nagraniach i życiu własną słabość”.

AUTORKA
Anna Chęćka jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych (filozofia), pianistką, literatką, pedagogiem, adiunktem w Instytucie Filozofii – Zakładzie Estetyki i Filozofii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się filozofią muzyki i estetyką. Jest autorką książek Dysonanse krytyki. O ocenie wykonania dzieła muzycznego (2008) oraz Ucho i umysł. Szkice o doświadczaniu muzyki (2014). Zetknęła się z metodą Cortota na studiach pianistycznych w Paryżu, gdzie kształciła się u Bernarda Ringeissena, ucznia słynnego pedagoga.

Oprawa muzyczna: uczniowie szkół muzycznych II st. z Gdańska:

Miłosz Koślak ­­­­– F. Chopin - Scherzo b-moll op. 31

Piotr Czerwiński – F. Chopin - Ballada g-moll op. 23

Małgorzata Uziałko – F. Chopin – Nokturn cis-moll op. 27 nr 1

Kacper Kukliński – F. Chopin –  Etiuda a-moll op. 25 nr 4  i  Polonez es-moll op. 26

 

START: godz. 18.00

WSTĘP: wolny

Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wydarzeń w siedzibie NCK na czas pandemii Covid-19. Uczestnicy będą proszeni o wypełnienie oświadczeń o stanie zdrowia.