06.03.2020 - 07.03.2020

Św. Jan Od-Nowa - Inauguracja organów bocznych w Centrum św. Jana

Po 75 latach powraca na swoje dawne miejsce w zrekonstruowanej formie jeden z najświetniejszych instrumentów osiemnastowiecznej Europy, którego nowoczesne rozwiązania technologiczne były w tamtym czasie przez znawców stawiane za wzór dla innych instrumentów. 30-głosowy instrument powstał wraz z chórem muzycznym w latach 1760-61 jako drugi instrument pomocniczy dla organów głównych. Budowniczym tego najnowocześniejszego instrumentu w owym czasie w Europie był Johann Rhode, uczeń Andreasa Hildebrandta z Gdańska, współpracownik Christiana Obucha na Pomorzu i Warmii, oraz Jonasa Grena i Petera Strahla w Szwecji. Przepiękną snycerkę i oprawę rzeźbiarską prospektu organowego wykonał Johann Heinrich Meissner, jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy działających nad Bałtykiem. Bogato rzeźbiony i złocony prospekt organowy dzięki ewakuacji z kościoła w latach 1943-44 szczęśliwie zachował się w całości i został poddany konserwacji. Prace prowadzone były pod kierunkiem konserwatorki p. Jolanty Pabiś-Ptak oraz przy zaangażowaniu całego zespołu firmy  Pracownie Konserwatorskie "DART" pod kierunkiem pp. Jacka Dyżewskiego i Bartłomieja Wieloszewskiego.

Instrument - zniszczony w marcu 1945 r. - musiał zostać jednak odtworzony. Główna ideą, która przyświecała tej realizacji była maksymalna wierność oryginałowi, co udało się osiągnąć niemal w 100 % dzięki profesjonalnej pracy  polsko-belgijskiego konsorcjum firm organmistrzowskich Guido Schumachera z Eupen w Belgii i Szymona Januszkiewicza z Pruszcza Gdańskiego. Intonacja i strojenie zostały powierzone wybitnemu organmistrzowi z Łotwy – Janisowi Kalninsowi. Całość projektu była prowadzona przez Iwonę Berent z NCK,  która od 2006 r.  konsekwentnie kieruje rewitalizacją całego kościoła  oraz dr hab. Andrzeja Szadejko – autora badań i koncepcji rekonstrukcji organów, który pełnił nadzór nad projektem, a obecnie jest kuratorem instrumentu.

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, na mocy umowy z Archidiecezją Gdańską zawartej w roku 1995, zarządza odbudową kościoła św. Jana i jego adaptacją na centrum kultury - Centrum św. Jana. Rekonstrukcja organów bocznych w północnym ramieniu transeptu kościoła była jednym z największych wyzwań II etapu projektu pn. „Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana na Centrum Św. Jana – etap II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Św. Jan Od-Nowa/1995– 2020

INAUGURACJA ORGANÓW BOCZNYCH W CENTRUM ŚW. JANA W GDAŃSKU

Centrum św. Jana

6-7 marca 2020, godz. 18.00

 

KONCERT I 6.03.2020 Organy solo

Andrzej Mikołaj Szadejko – organy

Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Toccata i Fuga F-dur BWV 540

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) – Sonata g-moll H 87/ Wq 70/6

J.S.Bach/ C.Ph.E.Bach – Preludium chorałowe „Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ” BWV Anh. II 73

Joseph Haydn (1732-1809) – 12 kurantów na organy zegarowe (1792)

Johann Gottfried Müthel (1719-1788) – Fantazja-fuga C-dur

UWAGA! Brak zaproszeń.

Wstęp za zaproszeniami. Zaproszenia można odbierać w Ratuszu Staromiejskim od 3 marca.

 

KONCERT II 7.03.2020 Organy i orkiestra

Andrzej Mikołaj Szadejko – organy, dyrygent, kierownik artystyczny

Goldberg Baroque Ensemble w składzie:

Skrzypce: Paweł Stawarski (koncertmistrz), Magdalena Malke, Bernadeta Braun, Katarzyna Cendlak, Katarzyna Olszewska, Angelika Leśniak

Altówka: Dymitr Olszewski, Anna Luiza Aleksandrow

Wiolonczela: Bartosz Kokosza, Anna Jankowska

Kontrabas: Michał Bąk

Obój: Katarzyna Pilipiuk, Katarzyna Czubek

Klawesyn: Alina Ratkowska

Fagot: Leszek Wachnik

 

W programie: Koncerty na organy i orkiestrę (polska premiera) - Thomas Augustine Arne (1710-1778)

 

Koncert biletowany. Bilety w cenie 10 PLN do nabycia na stronie www.interticket.pl lub na godzinę przed koncertem

 

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska

LOGO miasto Gdansk