17 06.2020

Ingarden in the garden - wykład Anny Chęćki

14 czerwca minęła pięćdziesiąta rocznica śmierci Romana Ingardena. Wielu z nas słusznie kojarzy to nazwisko z filozoficzną refleksją na temat sztuki. Niezupełnie słusznie obawiamy się przy tym Ingardenowskiej refleksji jako zbyt abstrakcyjnej i oderwanej od życia.

W czasie pandemii, gdy nasze wirtualne spotkania z kulturą wciąż odbywają się w domowym odosobnieniu, próbujemy podzielić się z Państwem chociaż symboliczną cząstką wiosennej scenerii, by na jej tle zaprzyjaźnić się z refleksją polskiego filozofa, ucznia Husserla, fenomenologa i estetyka. Roman Ingarden uczy nas wrażliwego doświadczania i rozumienia sztuki. Nurtuje go wiele pytań. Wobec niejednego pytania zachowuje wielką poznawczą pokorę. Jak istnieje dzieło sztuki? Czy jest ono rzeczą podobną do stołu lub krzesła, czy może ideą? W jaki sposób dotrzeć do jego wartości i jak wydać o sztuce kompetentny sąd estetyczny? Czego nie wiemy o wartościach? Czy budowa dzieła literackiego w jakiś istotny sposób różni się od muzyki czy malarstwa? W jaki sposób istnieje muzyka? Czy jest tym, co zapisane w nutach, tym, co brzmi w filharmonii, a może jest tylko wspomnieniem koncertu albo ideą w naszym umyśle?

Jednak, zamiast poszerzać zakres pytań o sposób istnienia sztuki i o jej wartość, powinniśmy zatrzymać się nad kwestią podstawową. Czy w naszym nastawionym na pragmatyczne cele, wypełnionym troskami życiu, dostrzegamy jeszcze potrzebę kontaktu z arcydziełami? Czy potrafimy dzisiaj odróżnić to, co przejawia trwałe wartości od tego, co nas jedynie bawi i sprawia nam doraźną przyjemność?

Zapraszamy na cztery spotkania z Romanem Ingardenem. Potraktujmy je jako zachętę do filozofii, a także, zachętę do poszukiwania w sztuce zaspokojenia naszych estetycznych i metafizycznych potrzeb.

 

Zapraszamy na wykład pt. "Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości: czyli pytanie o to, jak istnieje muzyka".

 

Wykład wygłosi Anna Chęćka jest doktor habilitowana nauk humanistycznych (filozofia), pianistka, literatka, pedagog, profesor w Instytucie Filozofii – Zakładzie Estetyki i Filozofii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się filozofią muzyki i estetyką.

Jest autorką książek „Dysonanse krytyki. O ocenie wykonania dzieła Muzycznego” (2008) oraz „Ucho i umysł. Szkice o doświadczaniu muzyki” (2014). Ostatnia publikacja autorstwa Anny Chęćki: "A jak Apollo. Biografia Alfreda Cortota", rozpoczyna nową serię monografii najwybitniejszych pianistów XX w. W jej ramach przedstawione zostaną sylwetki słynnych wirtuozów, którzy zaliczani są do panteonu światowej pianistyki – tacy jak Alfred Cortot, Vladimir Horowitz, Artur Rubinstein, Józef Hoffmann i inni.

START: godz. 19.00