Okładka dom podcieniowy 11 2020 bez daty
09 11.2020

Spotkanie z Martą Koperską-Kośmicką - autorką książki "DOM PODCIENIOWY NA ŻUŁAWACH"

Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprasza na spotkanie z autorką książki pt. "Dom podcieniowy na Żuławach" - Martą Koperską-Kośmicką.

 

"Dom podcieniowy na Żuławach" zrealizowany w ramach grantu MNiSW Doskonała Nauka, 

to praca interdyscyplinarna i wielowątkowa. Autorka, architekt i inżynier, w swoich badaniach 

i obserwacjach wychodzi daleko poza ogląd zewnętrznej substancji architektonicznej. Mamy 

w tym przypadku do czynienia z dziennikiem terenowym, w którym autorka z niezwykłym 

pietyzmem i dbałością o szczegóły dokumentuje znikające z krajobrazu żuławskie domy 

podcieniowe, wnikliwie analizuje historię ich powstania, przytacza kontekst historyczny 

odwołując się do źródeł. Dokumentuje fragment świata, który coraz szybciej odchodzi 

w zapomnienie.

 

Spotkanie poprowadzi  dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska SARP.

 

Marta Koperska-Kośmicka  

Architekt i inżynier, Adiunkt na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania zawodowe związane 

są z szeroko pojętą problematyką ochrony krajobrazu kulturowego i architektury

wernakularnej. Jest stypendystką Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców

kultury (2019) oraz laureatką nagrody Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych polskich

doktorantów (2015).

 

START: godz. 18.00