SZKLANA WODA: Zazielenianie Stoczni. t s Beall (Govan, Glasgow, Szkocja), projekt "Memory of Water", Gdańsk 2019/20.  Fot. Agnieszka Wołodźko
17 11.2020

Webinar STOCZNIA OD NOWA – NATURA STOCZNI

Platforma ZOOM (spotkanie online)

Webinar: STOCZNIA OD NOWA – NATURA STOCZNI

Podczas naszego internetowego spotkania przedstawimy i przedyskutujemy najważniejsze marzenia, dotyczące form i zasad przekształceń dawnych terenów Stoczni Gdańskiej. Wspólnie zastanowimy się, jaką rolę w kształtowaniu naszych wyobrażeń o przyszłości tych terenów, może i powinna odegrać ich wspaniała PRZESZŁOŚĆ. Zgodnie z naszą wizją i misją, skupimy się w tym zakresie głównie na NATURZE STOCZNI, a więc wodzie i powietrzu, jak również faunie i florze, które będą kształtować w tym miejscu harmonijne środowisko zdrowego i szczęśliwego wspólnego życia.

Zapraszamy serdecznie do udziału! JESZCZE BĘDZIE ZIELONO!

Moderacja:

  • Roman Sebastyanski (architekt, urb-artysta, członek zarządu INTBAU)

Paneliści:

  • Kamila Chomicz (biolożka i reżyserka, aktywistka na rzecz ochrony środowiska)
  • dr inz. Anna Golędzinowska (urbanistka i nauczycielka akademicką na PG, radna Miasta Gdańska, pasjonatka gdańskiej zieleni zabytkowej)
  • dr FIlip Ignatowicz (artysta wizualny, wykładowca na ASP w Gdańsku, zwolennik Stoczni jako „marki”)
  • dr Agnieszka Wołodźko (artystka, kuratorka, animatorka kultury, pasjonatka ogrodnictwa),
  • Magdalena Zakrzewska-Duda (koordynatorka projektu „Memory of Water” w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury).

W ramach europejskiego projektu MEMORY OF WATER już ponad rok zbieramy wspólne wyobrażenia i marzenia o możliwej przyszłości dawnych terenów Stoczni Gdańskiej. W partycypacyjnym procesie, zatytułowanym STOCZNIA OD NOWA, jego uczestniczki i uczestnicy zgłosili swe marzenia w sześciu kategoriach tematycznych. Wypracowana wspólnie wizja i misja pt. „Marzenia do Spełnienia”, zakłada stworzenie atrakcyjnej dzielnicy śródmiejskiej, która w sposób twórczy i zrównoważony wykorzystuje wartości wielowarstwowego dziedzictwa kulturowego dawnej Stoczni. Szczególne miejsce w tej wizji zajmują kwestie ekologii i zrównoważonego rozwoju . Problematyce tej poświęcono osobny cykl rozmów i dyskusji pt. NATURA STOCZNI, który odbył się w 100czni w lecie tego roku.

Organizator: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

Udział bezpłatny. Konieczna rejestracja. Webinar odbędzie się na platformie ZOOM (będzie istniała możliwość zadawania pytań poprzez chat, nie jest wymagane użycie kamery internetowej i mikrofonu)

Początek: 18:00

SZKLANA WODA: Zazielenianie Stoczni. t s Beall (Govan, Glasgow, Szkocja), projekt "Memory of Water", Gdańsk 2019/20.  Fot. Agnieszka Wołodźko
 

Memory of water Nadbałthyckie Centrum kULTURY bscc