29 11.2020

CCI Krakowski Salon Poezji w Gdańsku

CCI Krakowski Salon Poezji w Gdańsku

Wujek Rączka - wspomnienia o Ryszardzie Ronczewskim
 

 

Udział wezmą:

Marta i Piotr Jankowscy

Muzyka:

Dariusz i Natalia Egielman

 

START: godz. 11.00