Seminarium naukowe 26 maja 2022
26.05.2022

Seminarium Naukowe z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku/Gdańskiego Towarzystwa Naukowego/Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.

Termin: 26 maja 2022, godz. 10:00
Wstęp: na I część wstęp wolny
Miejsce: Ratusz Staromiejski, Korzenna 33/35

Zapraszamy na Seminarium Naukowe z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku/Gdańskiego Towarzystwa Naukowego/Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.

Część I – otwarta
1. Powitanie uczestników
2. Wręczenie Nagród Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena za rok 2021
3. Wręczenie dyplomów laureatom Nagród Naukowych Prezydenta Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa
Naukowego za rok 2021
4. Wręczenie medali 100-lecia TPNiS/GTN/GTPS