Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Spotkanie z prof. dr hab. Ewą Łojkowską. 24 listopada 2022. Na grafice znajduje się postać Jana Heweliusza.
24.11.2022

Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Spotkanie z prof. dr hab. Ewą Łojkowską

Termin: 24 XI 2022, 18.00Wstęp: bezpłatny;Miejsce: Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35 Gdańsk

Spotkanie z prof. dr. hab. Ewą Łojkowską – laureatką Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych, za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące badań fitopatologicznych, w szczególności genetyki i diagnostyki bakteryjnych patogenów roślin.

Prof. Ewa Łojkowska podczas spotkania wygłosi wykład popularno-naukowy, któremu nadała tytuł: Biotechnologia roślin – technologia, która rozwiąże światowy kryzys żywnościowy. 

O życiu oraz pasji prof. Łojkowskiej opowiedzą:
Prof. dr hab. Jacek Bigda
– prorektor GUMed ds. rozwoju i organizacji kształcenia, Dyrektor Instytutu Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed w latach 1999-2005, Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska – prof. UG, Rzecznik UG ds. równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi, Kierownik Katedry Prawa Handlowego WPiA UG.

Dr Wojciech Śledź – z-ca Dyrektora Instytutu Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

 

Oprawa muzyczna:Recital łagodnej awangardy

Ignacy Jan Wiśniewski – fortepian
Tomasz Chyła – skrzypce

Spotkanie poprowadzi Beata Szewczyk – dziennikarka Radia Gdańsk.

prof. dr hab. Ewa Łojkowska – biotechnolożka, profesorka Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalistka w zakresie molekularnych czynników warunkujących chorobotwórczość bakteryjnych patogenów roślin. Badania Jej zespołu obejmują zagadnienia dotyczące bioróżnorodności i epidemiologii bakterii wywołujących choroby roślin, molekularnych podstaw odporności roślin na bakterie, taksonomii molekularnej oraz metod ochrony roślin przed patogenami. Druga grupa badań obejmuje zagadnienia dotyczące biologicznie czynnych, roślinnych metabolitów wtórnych oraz możliwości ich wykorzystania do ochrony zdrowia człowieka. Prowadzi badania w ramach europejskiej sieci ERA-NET EUPHRESCO „Assessment of Dickeya and Pectobacterium spp. on vegetables and ornamentals”. Jest ekspertką Komisji Europejskiej w programie Re-Imagine Europa: Task Force on “Sustainable Agriculture and Innovation”.

Przez większość życia naukowego związana z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie pełniła m.in. funkcję Dziekana Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed (2005-2012) oraz kierowniczki Katedry Biotechnologii (2005-2020) Od 2020 kieruje Zakładem Ochrony i Biotechnologii Roślin MWB UG i GUMed. Odbyła staże naukowe w University of Wisconsin-Madison, USA (1986-1988), Institut National des Sciences Appliqueés de Lyon, Francja (1991-1993). Prowadziła wykłady i współkierowała programem „Job Creation Biotechnology Diploma” w Università degli Studi di Perugia, Włochy (2001-2014). W MWB UG i GUMed wypromowała 20 doktorów, 5 Jej współpracowników uzyskało stopień dr. habilitowanego. Współautorka około 150 publikacji w renomowanych, międzynarodowych czasopismach naukowych; jej prace były cytowane ponad 2500 razy.

Przewodnicząca Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, Przewodnicząca Jury Programu L’Oréal-UNESCO dla Kobiet i Nauki oraz Przewodnicząca Komisji ds. Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Gdańskiego. Prezeska Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego. Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku.

 

 Projekt współorganizowany przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe.

logo gtn

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności