29.09.2006 - 29.09.2006

Woda w przestrzeni miasta

Nadbałtyckie Centrum Kultury zaprasza w dniu 29 września br. (piątek) w godz. 10.00 – 12.30 na prezentację idei i pomysłów wypracowanych podczas międzynarodowych warsztatów „Woda w przestrzeni miasta”, zorganizowanych w dniach 21-29 wrze ś nia 2006 r. w Gdańsku w ramach partnerskiej współpracy realizowanej pomiędzy Województwem Pomorskim i Prowincją Noord-Holland.

W warsztatach uczestnicz y 6 holenderskich i 8 polskich specjalistów z dziedziny architektury, urbanistki, planowania przestrzennego , socjologii oraz sztuki współczesnej pod opieką dr hab. Lucyny Nyki i dr. Jakuba Szczepańskiego z Politechniki Gdańskiej oraz Grzegorz a Lechman a z Biura Rozwoju Gdańska. Ze strony holenderskiej nad programem warsztatów i koncepcją merytoryczn ą projektu czuwa pan Dennis Moet , ekspert w dziedzinie „cultural planning” z Amsterdamu. Uczestnikami seminarium z Gdańska s ą również Alicja Karska i Aleksandra Went ( absolwentki ASP w Gdańsku, artystki z dziedziny wideo, działające w przestrzeni publicznej) , Bartłomiej Wyso c ki (absolwent S ocjologii UG oraz Podyplomowego Studium ASP „ architektura + dialog ” ) , Anna Olszewska ( absolwent ka Wydziału Architektury PG oraz Podyplomowego Studium ASP „ architektura + dialog ” ) oraz Dorota Pomian ( absolwent ka Wydziału Architektury PG ) .

 

Warsztaty po ś więcone są przebadaniu możliwo ś ci wykorzystania strategii planowania kulturowego (cultural planning) jako narzędzia regeneracji urbanistycznych obszarów opartych na liniach Gdańskich kanałów , ze szczególnym uwzględnieniem obszaru fortyfikacji, Dolnego Miasta i Starego Przedmie ś cia. Celem projektu „Woda w przestrzeni miasta” jest nie tylko wypracowanie eksperckich strategii, ale także wspólne działania na rzecz przywrócenia znaczenia szlaków wodnych w Gdańsku i ich praktycznego wykorzystania zarówno w ruchu turystycznym, jak i dla gdańszczan ( np . w zakresie perspektyw mieszkania nad wodą).

 

 

Liczymy na uczestnictwo lokal nych ekspertów, Państwa opinie i udział w dyskusji podczas piątkowej prezentacji.