02.10.2006 - 02.10.2006

XX-wieczne fortyfikacje nadbrzeżne Zatoki Gdańskiej

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Gdańsku oraz Pomorskie Stowarzyszenie Ochrony Fortyfikacji REDUTA zapraszają na prelekcję pt.:

XX-wieczne fortyfikacje nadbrzeżne Zatoki Gdańskiej

Prelekcja odbędzie się 2 października 2006 r. o godz. 17.30 w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku przy ul. Korzennej 33/35.

Prelekcja przybliży historyczne fortyfikacje Gdańska, które były budowane od połowy XIX w. w pasie nadbrzeżnym Zatoki Gdańskiej od Gdańska aż po Hel. Fortyfikacje te budowane były w celu ochrony przez atakami od strony morza. Zaprezentowane zostaną obiekty od najstarszych budowanych jeszcze w czasach pruskich takich jak Szaniec Mewi z połowy XIX w., przez potężne fortyfikacje z II wojny światowej aż do najmłodszych powstałych już wiele lat po wojnie. Znaczna część z tych obiektów zachowała się do dzisiaj, choć tylko niektóre z nich są szerzej znane. Prelekcję bogato ilustrowaną fotografiami obiektów zaprezentują członkowie Stowarzyszenia REDUTA, którzy od wielu lat zajmują się tą problematyką: Arkadiusz Woźniakowski i Cezary Piotrowski.