Centrum św. Jana
30.01.2024

Poeta do wynajęcia? Profesorowie i uczniowie szkoły św. Jana na usługach swoich mecenasów -wykład XI | Cykl świętojański

Termin: 30.01. 2024, godz. 18.00
Koordynatorka: Iwona Berent, Kierowniczka Działu Opieki nad Zabytkami NCK
Prelegentki: dr Agnieszka Witczak, mgr Elżbieta Starek
Typ: dziesiąty wykład z cyklu Ocalone od zapomnienia. Świętojańskie spotkania z kulturą i sztuką.
Wykłady cykliczne w każdy ostatni wtorek miesiąca;
Bilety: wstęp bezpłatny;
Miejsce: Centrum św. Jana, ul. Świętojańska 50

W programie szkoły świętojańskiej znajdowały się przedmioty, które miały pomóc ich uczniom w humanistycznym oglądzie świata. Jednym z przejawów humanistycznych uzdolnień była twórczość uczniów i profesorów wykładających poetykę i retorykę. Wpajane od wczesnej młodości schematy retoryczne, frazy zaczerpnięte z dzieł największych poetów starożytności oraz wszelkiego rodzaju zbiorki wzorców poetyckich skutkowały powstawaniem edycji wierszy okolicznościowych. Do grona profesorów szkoły św. Jana należał Georg Culmannus, niezwykle płodny poeta, który wraz  ze swoimi uczniami publikował poezję okolicznościową. W czasie wykładu poznamy kilka przykładowych edycji wierszy zarówno profesora jak i jego uczniów.

Prelegentki:


dr Agnieszka Witczak – filolog klasyczny, latynista; zainteresowania naukowe: łacińska literatura okolicznościowa XVI-XVII wieku, gdańska łacińska poezja okolicznościowa, laudationes urbium (pochwały miast), łacińska twórczość profesorów i alumnów Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego.


mgr Elżbieta Starek  – wykładowca języka łacińskiego; zainteresowania naukowe: gramatyka i dydaktyka języka łacińskiego oraz historia nauczania języka łacińskiego w wiekach późniejszych; sztuka i architektura rzymska, epigrafika; współzałożycielka Zespołu Badań nad Inskrypcjami Greckimi i Łacińskimi działającego przy Zakładzie Filologii Klasycznej UG.

Wykłady z 2023 roku (YouTube)

Wydarzenie na FB


 

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności

Wydarzenie odbędzie się z udziałem fotografa i/lub ekipy filmowej, którzy zrealizują reportaż w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w wydarzeniach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku do ww celów.