04.06.2024

Konferencja Naukowa CIRCULAR MINE–TECH Energia, Woda, Środowisko w Przeróbce Surowców

Termin: 4 czerwca, godz. 9.30
Wstęp: wolny

Udogodnienia: pętla indukcyjna
Miejsce: NCK - Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35


4 czerwca 2024 roku Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin i Gdańskie Towarzystwo Naukowe organizują Konferencję Naukową CIRCULAR MINE–TECH Energia, Woda, Środowisko w Przeróbce Surowców.

 

 

Konferencja ma na celu integrację środowisk naukowych i przemysłowych związanych z szeroko pojętą przeróbką surowców mineralnych a zarazem intensyfikację współpracy z otoczeniem społeczno–gospodarczym z publikacją wyników badań w czasopismach wydawanych przez Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin i Gdańskie Towarzystwo Naukowe: Inżynieria Mineralna i Rocznik Gdański. 

 

Tematyka wydarzenia koncentruje się na zagadnieniach związanych z energetycznym bilansowaniem procesów technologicznych i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, zarządzaniem zasobami wodnymi, obiegami wodnymi i oczyszczaniem wód procesowych w korelacji z pozyskiwaniem surowców pierwotnych lub wtórnych oraz gospodarką surowcami, z uwzględnieniem gospodarki obiegu zamkniętego.

 

Wstępem do konferencji będzie krótki Koncert Muzyki Gdańskiej

 

Koncert muzyki współczesnych kompozytorów skupionych wokół Gdańska w mistrzowskim wykonaniu zespołu Les Femmes Opera. Zabrzmią utwory Michała Bąka, Andrzeja Szadejki, Anny 

Rocławskiej–Musiałczyk, Bogusława Grabowskiego, Witosławy Frankowskiej i Piotra Kasiłowskiego.

 

Dzieła te, oparte na wieloletniej tradycji miasta, zostały zaaranżowane na głos, harfę, kontrabas i klarnet, a niektóre skomponowane specjalnie na Konferencję Naukową CIRCULAR MINE–TECH. W muzyce wybrzmią różnorodne nastroje pełne barw teraźniejszej historii Gdańska. 

 

Les Femmes Opera: 

Joanna Sobowiec–Jamioł – sopran 

Natalia Krajewska–Kitowska – sopran 

Emilia Osowska – mezzosopran 

 

oraz

 

Michał Bąk – kontrabas 

Urszula Hazuka – harfa 

Jakub Klemensiewicz – klarnet

 

Konferencja CIRCULAR MINE–TECH została objęta honorowymi patronatami:

JM Rektora Akademii Górniczo–Hutniczej im. St. Staszica prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa,

JM Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Wilde,

JM Rektora Politechniki Poznańskiej, prof. dr. hab. inż. Teofila Jesionowskiego,

JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, 

JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr. hab. Piotra Stepnowskiego

oraz Dyrektora Instytutu Techniki Górniczej KOMAG dr. hab. inż. Dariusza Prostańskiego, prof. ITG KOMAG.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności

Wydarzenie odbędzie się z udziałem fotografa i/lub ekipy filmowej, którzy zrealizują reportaż w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w wydarzeniach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku do ww celów.