08.03.2005 - 08.03.2005

Święty Jan od Krzyża i kobiety

Zapraszamy kameralne spotkanie z książką o. Ismaela Bengoechea „Św. Jan od Krzyża i kobiety” oraz jej tłumaczem karmelitą bosym o. Wojciechem Ciakiem. Spotkanie prowadzi i do refleksji zaprasza Andrzej Urbański

Organizatorzy: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Tygodnik "Gość Niedzielny" oraz wydawnictwa: Flos Carmeli i Oficyna JP2.

Książka „Św. Jan od Krzyża i kobiety” o. Ismaela Bengoechea ma charakter popularyzatorski. Jest niewielkim kompendium wiedzy o niezwykłym świętym, pierwszym karmelicie bosym, mistyku, poecie, Doktorze Kościoła, który swoje życie i dzieła poświęcił kobietom: mniszkom i osobom świeckim. Historia życia pierwszego karmelity bosego jest niezwykła. A jego „związki” z kobietami przynajmniej intrygujące. I choć nie były one „niebezpieczne”, w późniejszym tego słowa znaczeniu, to wydają się być sensacyjne. Jest to jest to sensacyjność mistyczna i jednak ... obyczajowa. Św. Jan jako jeden z pierwszych niejako otworzył dla kobiet mistyczną przestrzeń obcowania z Bogiem, która była raczej zarezerwowana dla mężczyzn, tym samym stając się niejako barokowym feministą w łonie Kościoła. Pisząc swoje wielkie dzieła z myślą o kobietach i dedykując je im, o. Jan był wyjątkowy, jak byśmy dziś powiedzieli, traktując je partnersko. Dla niego kobieta i mężczyzna, to przede wszystkim człowiek. I choć obcując z kobietami dostrzegł, pewne przymioty niewieściej kondycji, która predestynuje je do wyjątkowego kontaktu z Bogiem, poprzez bezwarunkowe i całkowite oddanie się – Zjednoczenie w Bożej Miłości, to, jak pisze o. Ismael, Św. Jan daleki był od pobłażania. Podopieczne Św. Jana przy całej swej delikatności z pewnością nie były eteryczno-nieporadne, a wręcz przeciwnie cechował je, chciałoby się powiedzieć, „męski hart ducha” i wysoka samodyscyplina.