FilmNet – South Baltic Film and Culture Network

Z początkiem 2018 roku Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku rozpoczęło prace w ramach międzynarodowego projektu „FilmNet – South Baltic Film and Culture Network”, współfinansowanego z Programu Interreg „Południowy Bałtyk”.

Liderem przedsięwzięcia jest Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” (Elbląg, Polska). Partnerami projektu, oprócz Nadbałtyckiego Centrum Kultury, są: Instytut Nowych Mediów (Rostok, Niemcy), Filmregion Sydost (Vaxjo, Szwecja), Centrum Informacji Biznesowej i Turystycznej (Retów, Litwa), Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (Elbląg, Polska) oraz Pomorska Fundacja Filmowa / Gdyńskie Centrum Filmowe (Gdynia, Polska) jako partner stowarzyszony.

Celem przedsięwzięcia jest zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami z regionu Południowy Bałtyk, działającymi na polu upowszechniania kultury i edukacji filmowej. W ramach wizyt studyjnych uczestnicy projektu będą zapoznawać się z funkcjonowaniem instytucji partnerskich a także kształtem lokalnej kultury filmowej. W rezultacie zawiązana zostanie sieć międzynarodowej współpracy instytucji kultury z krajów nadbałtyckich.

Nadbałtyckie Centrum Kultury jest odpowiedzialne za koordynację jednego z kluczowych elementów przedsięwzięcia: Baltic Identity Film Tour. Zakłada on badanie „tożsamości bałtyckiej” przy użyciu sztuki filmowej – poprzez pokazy filmów krótkometrażowych z krajów partnerskich, dyskusje ekspertów i publiczności oraz przygotowanie raportu o bałtyckiej tożsamości, widzianej oczami europejskich filmowców.

Projekt „FilmNet” potrwa do 30 września 2020 roku.

Koordynatorzy projektu w NCK: Bartosz Filip i Aleksandra Kminikowska

 

Partnerzy projektu FilmNet:

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” (Elbląg, Polska)

Instytut Nowych Mediów (Rostok, Niemcy)

Filmregion Sydost (Vӓxjö, Szwecja)

Nadbałtyckie Centrum Kultury (Gdańsk, Polska)

Centrum Informacji Biznesowej i Turystycznej (Retów, Litwa)

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk (Elbląg, Polska)

Partner stowarzyszony: Pomorska Fundacja Filmowa / Gdyńskie Centrum Filmowe (Gdynia, Polska)

 

Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Interreg „Południowy Bałtyk”.

Cel działania to poprawa współpracy transgranicznej instytucji i organizacji z sektora filmu i edukacji filmowej.

interrreg-southbaltic