zdjęcie biura a na min laptopy, notebooki, telefony komórkowe, smartfony, słuchawki, ładowarki, kable i kubki z kawą

Konwersja cyfrowa w Nadbałtyckim Centrum Kultury

Nadbałtyckie Centrum Kultury znalazło się w gronie 200 instytucji kultury z całej Polski, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu Konwersja cyfrowa domów kultury. Program, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury, ma na celu wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności związane z edukacją kulturalną i animacją kultury w formie cyfrowej oraz doposażenie w niezbędny sprzęt. Radość nasza jest tym większa, że do konkursu wpłynęło aż 1221 wniosków!

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu Nadbałtyckie Centrum Kultury zakupi sprzęt komputerowy, wyposażenie małego studia filmowego do prowadzenia transmisji online oraz pętle indukcyjne, które zamontowane zostaną zarówno w Sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, jak i w Centrum św. Jana. Zespół NCK przejdzie cykl szkoleń w zakresie obsługi social mediów oraz wykorzystania narzędzi cyfrowych w tworzeniu oferty animacyjnej i edukacyjnej.

Wartość dofinansowania 161 200 zł.