Światowy Dzień Wody. Panel Dyskusyjny. 27 marca godzina 17:00
27.03.2022

Światowy Dzień Wody - otwarty panel dyskusyjny

Miejsce wydarzenia: NCK - Ratusz Staromiejski

Start: godz. 17.00

Wstęp: wolny

Zapraszamy do wspólnej celebracji! Przed nami Światowy Dzień Wody. To doskonały moment, żeby porozmawiać o wyzwaniach jakie czekają nas w przyszłości - zarówno tej bliskiej, jak i tej bardzo dalekiej. A tych może być niemało. Spotkajmy się i podyskutujmy. Każdy głos się liczy!

Wydarzenie skierowane do starszej młodzieży i dorosłych.

Panel rozpocznie pięć 10 minutowych prezentacji. Po wykładach rozpoczniemy otwartą dyskusję. 

Naszymi gośćmi będą badaczka Sandra Żukowska, związana ze spółką Rumia Invest Park oraz Fundacją Instytut Metropolitalny – Aleksandra Fijałkowska, biolog morza i specjalistka ds. ochrony środowiska morskiego w Fundacji MARE Patrycja Nowakowska, artystka Linda Lemon oraz członek Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej – Piotr Gailitis.

______________

Sandra Żukowska – badaczka, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Jej praca naukowa obejmuje gospodarkę morską, w szczególności problematykę jej ekologicznej transformacji oraz wpływu procesu zazielenienia portów morskich na otoczenie społeczno-gospodarcze.

Podczas swojej orezentacji omówi rolę i znaczenie kobiet w branży morskiej. Spróbuje także odpowiedzieć na pytania: czy branża morska jest skierowana tylko dla mężczyzn i jakie znaczenie ma w tej branży różnorodność płci. Przybliży także znaczenie badaczek i nauko czyń dla rozwoju omawianej branży.

Aleksandra Fijałkowska – obecnie związana ze spółką Rumia Invest Park oraz Fundacją Instytut Metropolitalny, a wcześniej współpracująca z samorządami zrzeszonymi w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot.
 
W swojej prezentacji poruszy temat działań jakie podejmują władze miasta lub gminy w związku z gospodarką wodną oraz gdzie w tych działania jest miejsce dla artystów. Miasta i gminy, czyli samorządy lokalne, zarządzają zasobami wodnymi w granicach swojego terytorium. Ich rola jest znacząca – wydają decyzje środowiskowe dla realizowanych inwestycji, zarządzają spółkami odpowiedzialnymi za gospodarowanie wodą, a także przyjmują szereg dokumentów, w których ta gra pierwszo- lub drugoplanową rolę.
 
Patrycja Nowakowska – biolog morza, specjalistka ds. ochrony środowiska morskiego w Fundacji MARE.
 
Jak mówi, jednym z najważniejszych zadań Fundacji MARE jest edukacja i uwrażliwianie społeczeństwa na potrzebę ochrony środowiska Morza Bałtyckiego. Aby ta edukacja była skuteczna, niezbędny jest atrakcyjny i angażujący przekaz, a sama wiedza naukowa powinna być przedstawiona w interesującej formie. Wtedy łatwiej i na dłużej zapada w pamięć. Z tego powodu, w ramach swojej działalności, Fundacja MARE bardzo często współpracuje ze środowiskami artystycznymi. Kultura i sztuka są niezwykle bliskie misji fundacji, ponieważ razem stanowią jeden z najważniejszych nośników idei. Artyści z różnych dziedzin nie tylko nadają przekazowi estetyczną formę, ale także gromadzą wokół siebie zróżnicowane grona odbiorców, co pozwala na szerokie rozprzestrzenianie treści w różnych środowiskach. Dotychczas w celu ochrony Bałtyku MARE współpracowało z grafikami, fotografami, filmowcami, muzykami, a nawet tatuatorami i projektantami. W czasie prezentacji prelegentka, przedstawi szczegóły współprac i korzyści płynące z ogromnego zaangażowania środowiska artystycznego.
 
Linda Lemon – artystka; tworzy w nurcie hydro-sztuki.
 
Artystka podzieli się kreatywnym spojrzeniem na kryzys klimatyczny i koncepcję odpadu, przybliży temat jakości wody nie tylko tej w Bałtyku, ale wszystkich mórz, rzek, oceanów na Ziemi. Przytoczy przykłady praktycznego i artystycznego zastosowania nieużywanych ubrań, które każdy z nas ma gdzieś na dnie swojej szafy. Wspólnie rzucimy pozytywne światło na mroczne wizje przyszłości i zainspirujemy do działań proekologicznych motywowanych zachwytem przyrodą zamiast lękiem przed katastrofą. 
 
Piotr Gailitis – urodził się w Rydze, jednak od długiego czasu jest związany z Kaszubami. Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji na Uniwersytecie Gdańskim. Zdobył wysokie kwalifikacje z zakresu kierownictwa i administrowania. Ma duże doświadczenie w pracy samorządowej, w tworzeniu budżetu miasta. Był Skarbnikiem Miasta Rumi i Skarbnikiem Miasta Gdańska, współtworzył również Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki". Pozyskiwał środki oraz zarządzał projektami w ramach funduszy UE. Pracował też jako radca Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze, na Łotwie. Włada biegle czterema językami. Członek Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej
 
Prelegent opowie jak to jest z tą wodą w Gdańsku i odpowie na wszelkie pytania.
 

Wydarzenie organizowane w ramach projektu Kolory Bałtyku.

Link do wydarzenia na FB

 

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności