Kolory Bałtyku logo

Kolory Bałtyku

Literatura i elementy kultury krajów regionu bałtyckiego na stałe zagościły w świadomości Polaków. W odpowiedzi na rozwijający się trend Nadbałtyckie Centrum Kultury przygotowało projekt, którego celem jest wytworzenie dialogu międzykulturowego, a przede wszystkim spojrzenie na rodzime obyczaje przez pryzmat dziedzictwa kulturowego państw regionu bałtyckiego.

“Kolory Bałtyku" to roczny, zróżnicowany program skupiony na promocji regionu bałtyckiego. Prowadzony z powodzeniem od 2018 roku, zaskarbił sympatię każdej grupy wiekowej - zarówno najmłodszych jak i dorosłych oraz seniorów. Cykl comiesięcznych spotkań przybliża nie tylko tradycje ale i problematykę społeczno-kulturową krajów bałtyckich. Podczas 12 wydarzeń region pokazany zostaje oczami fotografów, podróżników, reżyserów, naukowców, rękodzielników, a także emigrantów.

Poprzez połączenie spotkań i prelekcji z warsztatami pogłębiamy i porządkujemy zdobytą wiedzę, ale również rozwijamy kreatywność i umiejętności manualne, wzmagamy twórcze myślenie, aktywizujemy i integrujemy różne grupy wiekowe oraz społeczne.

„Kolory Bałtyku” stwarzają możliwość dyskusji i refleksji, a co za tym idzie możliwość dostrzeżenia piękna różnic i podobieństw państw regionu bałtyckiego.