MICHÔŁ SZLAGA Cassubie fiksum-dyrdum Redëniô. Zôczątk. Wystawa
30.06.2023 - 13.08.2023

MICHÔŁ SZLAGA Cassubie fiksum-dyrdum Redëniô. Zôczątk.

MICHÔŁ SZLAGA
Cassubie fiksum-dyrdum
Redëniô. Zôczątk.

 

Miejsce wydarzenia: NCK - Centrum św. Jana, Gdańsk, ul. Świętojańska 50

Wernisaż:  30 VI 2023, godz. 19.00

Termin: 1 VII-13 VIII 2023

Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota godz. 10-18
niedziela 14.00-18.00 

Oprowadzania po wystawie: 

1 VII 2023, godz. 18.00 - Michał Szlaga i Anna Mituś

27 VII 2023, godz. 18.00 - Michał Szlaga

5 VIII 2023, godz. 18.00 - Michał Szlaga

Wstęp: wolny

Udogodnienia: pętla indukcyjna

 

Wakacje to czas podróży, także po Polsce i jej krainach. Wybierzemy się, więc na wyprawę po tej najbliższej – Kaszubach. Nie będzie to jednak podróż jedynie krajoznawcza. Będzie to spotkanie z osobistymi Kaszubami pewnego artysty. Na kilka letnich tygodni oddamy Centrum św. Jana wspomnieniom, osobistym emocjom i prywatnym przemyśleniom Michała Szlagi – fotografa i dokumentalisty, uznanego w Polsce i na świecie fotoreportera.

Pierwszoplanowymi bohaterami tej wystawy staną się obiekty, multimedia i przedmioty – pamięć, obsesje, artystyczne początki, korzenie artysty. Do odbioru tej ekspozycji zaangażujemy nasze zmysły: wzrok, słuch, węch i dotyk.
 

Na wystawie zobaczymy obiekty, prace wideo, instalacje oraz fotografie.

Komentarz Anna Mituś

„Wystawa opowiada o Kaszubach i obsesjach, tak gęstych, że stają się konkretnymi rzeczami. Michał Szlaga wielokrotnie odwoływał się w pracach do swojej kaszubskiej tożsamości. Szeroko znany jest jednak z uniwersalnych fotograficznych projektów, mówiących o Polsce i jej społecznej historii, szczególnie tej związanej z Gdańskiem. Tym razem kopie (dosłownie) w ziemi, z której pochodzi.

Zawartość pokazu sięga po najwcześniejsze wspomnienia artysty. Osobiste emocje i biograficzną archeologię Szlaga traktuje jako swoiste studium przypadku, pyta: co sprawia, że powołujemy do życia mityczne obrazy i trwamy przy nich? Skąd bierze się i jak działa ich moc? Jacy aktorzy występują i wpływają na nasz odbiór tej sceny i działania, które decydujemy się podjąć, stojąc na niej? Dokąd sięga nasza odpowiedzialność? W jakich warunkach osobiste fiksacje na momentach, widokach, czy przedmiotach składają się na kulturową przestrzeń wspólną?

To pierwsza prezentacja znanego gdańskiego dokumentalisty, która zdecydowanie odchodzi od fotografii. Jej pierwszoplanowymi bohater/k/ami będą obiekty, przedmioty znalezione, a nawet fizyczne wycinki jego prywatnego, kaszubskiego krajobrazu. Pokaz ma wprawdzie swoje istotne źródła w spojrzeniu fotograficznym i jego mitologizującym wypłaszczeniu, pojawią się też wielkoformatowe fotograficzne i filmowe obrazy, zdjęcia te jednak oddalają się od dokumentalnej funkcji przypisywanej fotografii. Nie są zapisem konkretnych miejsc, krajobrazów, sytuacji. Pojawiają się na nich sentymentalne i mityczne motywy, czerpiące zarówno z osobistego, lokalnego, jak i szerszego kulturowego imaginarium. Skojarzenia z nastrojowym malarstwem romantycznym są tu raczej jednak nie tyle przypadkowe, ile wyrachowane. Szlaga to świadomy historii medium realista. Mocno odczuwa związek obrazu z jego emocjonalnym i symbolicznym oddziaływaniem.

Wystawa operuje pełnym sensorium, od obrazu, dźwięku, ruchu, po zapach, dotyk i zanurzeniowe odczucie obecności w konkretnym punkcie wobec wszystkich tych doznań. Wchodząc w nią i przyjmując kolejne perspektywy, uczestniczyć będzie można w zaprojektowanym przez autora intersubiektywnym misterium. Podążyć za ścieżką wyznaczoną przez sugestywne wskazówki artysty lub pozostać na własnych torach”.

 

Patroni medialni: Trojmiasto.pl, pomorskie.eu, Notes na 6 tygodni, Szum, Prestiż, Presto, Contemporary Lynx

 

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności

Wydarzenie odbędzie się z udziałem fotografa i/lub ekipy filmowej, którzy zrealizują reportaż w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w wydarzeniach oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku do ww celów.