10/01/2022

Pomorska Nagroda Artystyczna za rok 2021 - nabór zgłoszeń!

Szanowni Państwo,

za nami wyjątkowy i trudny rok; dla artystów - czas tworzenia w samotności, w oczekiwaniu na kontakt z żywą publicznością. Powstały w tym czasie dzieła sztuki, książki, muzyka, filmy, spektakle, a ich prezentacje, wernisaże oraz koncerty przeniosły się w świat wirtualny. Czas ten pokazał nam wszystkim dobitnie, że bez kultury i sztuki nie da się godnie żyć!

Tym bardziej pragnę Państwa serdecznie zaprosić do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej za rok 2021. Jej laureatami zostają przedstawiciele środowiska artystycznego naszego regionu, którzy w minionym roku byli autorami wybitnego dokonania artystycznego lub przyczynili się do powstania wyjątkowego wydarzenia kulturalnego.

Prawo do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Artystycznej mają:

 • dotychczasowi laureaci Nagrody,
 • stowarzyszenia i związki twórcze,
 • instytucje kultury,
 • organy administracji publicznej,
 • szkoły wyższe i artystyczne,
 • media,
 • organizacje pozarządowe,
 • pozostałe podmioty działające w sferze kultury.

Prosimy o zgłoszenie trzech najlepszych twórców, autorów najciekawszych wydarzeń roku 2021, zasługujących na wyróżnienie Pomorską Nagrodą Artystyczną w kategorii KREACJE ARTYSTYCZNE, jednej kandydatury do POMORSKIEJ NADZIEI ARTYSTYCZNEJ oraz jednej kandydatury do nagrody w kategorii MECENAT KULTURY.

Wypełnione i podpisane wnioski przyjmowane są do dnia 14 lutego 2022 roku w wybranej formie:

 • za pomocą poczty tradycyjnej  - prosimy o przesłanie wniosku na adres: Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk 50 (koperta
  z dopiskiem: Biuro Pomorskiej Nagrody Artystycznej) – decyduje data wpływu korespondencji;
 • drogą elektroniczną (podpisany skan wniosku oraz wniosek w wersji edytowalnej) na adres e-mail: nagroda@nck.org.pl;
 • w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35 (w dni robocze w godzinach pracy sekretariatu: 9.00 – 15.00).

Przypominamy, że Kapituła Nagrody rozpatrywać będzie jedynie wnioski dotyczące wydarzeń artystycznych, które odbyły się w roku 2021. Podkreślamy, że Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną za całokształt twórczości przyznaje osobiście Marszałek Województwa Pomorskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem nr 58 326 10 13 (Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku) i 58 326 82 86 (Departament Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego) oraz na stronach internetowych NCK i UMWP.

W załączeniu:

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności