Informacja organizacji: 

Fundacja Stocznia jest jedną z wiodących polskich organizacji pozarządowych zajmujących się badaniami społecznymi i doradztwem strategicznym, partycypacją obywatelską i innowacjami społecznymi. Od 15 lat tworzymy i wspieramy skuteczne rozwiązania dla problemów społecznych, włączamy obywateli i obywatelki w decydowanie o sprawach publicznych oraz pomagamy organizacjom i samorządom planować i realizować działania społeczne.

Rozwijamy i upowszechniamy dobre praktyki, tworzymy narzędzia ułatwiające działalność społeczną, prowadzimy badania społeczne, szkolimy oraz opracowujemy materiały edukacyjne. 

Realizujemy ok. 40-50 projektów badawczych rocznie, od dużych, międzynarodowych (przykład) po małe, lokalne przedsięwzięcia (przykład).

Z efektów naszych działań korzystają m.in. organizacje pozarządowe, korporacje zainteresowane wpływem społecznym, seniorzy, uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy, aktywiści, JST z całej Polski. 

Więcej o naszej misji

Więcej o naszych badaniach – czytaj tutaj oraz tutaj

 

Informacja o moderatorach:

Katarzyna Wójcikowska-Baniak – absolwentka Instytutu Socjologii i Instytutu Nauk Politycznych UW, doktor socjologii. Badaczka, ewaluatorka i moderatorka z piętnastoletnim doświadczeniem. Pracowała dla instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i podmiotów komercyjnych. Specjalizuje się w badaniach jakościowych. Koordynowała i realizowała badania diagnostyczne m.in.: w ramach procesu wypracowywania misji społecznych kilku warszawskich teatrów, procesu badawczo-animacyjnego „Odkrywamy Szczekociny”, projektu „Nowi liderzy, nowe liderki” dla Fundacji Szkoła Liderów oraz „Edukacyjne wykorzystanie technologii w szkołach podstawowych” dla Centrum Nauki Kopernik. Prowadziła szkolenia dotyczące diagnozy i badań społecznych.

 

 

Rafał Rudnicki - absolwent Instytutu Socjologii UW. Od 2010 realizuje i koordynuje procesy badawcze zarówno o charakterze ilościowym jak i jakościowym. Realizował badania diagnostyczne m.in. Diagnozę potrzeb Placówek Wsparcia Dziennego w Dzielnicy Wesoła M.St.Warszawy, na zlecenie dzielnicy Wesoła M.St. Warszawy oraz proces badawczo-diagnostyczny społeczności Sulejówka i najbliższych okolic pod kątem jej relacji z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Prowadził szkolenia na temat diagnozy (między innymi w ramach programu „Business Unusual”, badań i ewaluacji. Obecnie wspiera organizacje pozarządowe w ramach projektu „Nawigator - wsparcie w diagnozie, planowaniu i ewaluacji dla organizacji obywatelskich”. Współautor poradnika „Jak ewaluować budżet partycypacyjny (obywatelski)? Poradnik dla praktyków” oraz koncepcji pomiaru Kapitału Społecznego w społecznościach lokalnych (BOX).

 

 

Opis stolika:

Nasz stolik poświęcony będzie problematyce diagnozy zasobów społeczności lokalnej. Chcemy pokazać, dlaczego warto robić diagnozę i jak można wykorzystać wiedzę z tego procesu.  Wskażemy, o co warto pytać, kogo zaangażować w ten proces, z jakich narzędzi można skorzystać. Nie będziemy promować jednego schematu działania, uważamy, ze dobra diagnoza musi być procesem „szytym na miarę” – dostosowanym do potrzeb i możliwości instytucji i lokalnej społeczności. Pokażemy spektrum możliwości, materiały, z których warto korzystać. 

W trakcie każdej rundy będzie także czas na pytania oraz dzielenie się swoimi doświadczeniami lub wątpliwościami związanymi z mapowaniem zasobów społeczności lokalnej. Mamy nadzieję, że uda nam się „rozbić” część obaw lub negatywnych wyobrażeń i pokazać, że dobra diagnoza jest w zasięgu każdej – nawet niewielkiej instytucji.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, proszone są o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu oraz kontakt na adres mailowy: anna.piotrowska@nck.org.pl lub sekretariat@nck.org.pl, a także bezpośrednio w siedzibie organizatora (ul. Korzenna 33/35, Gdańsk) od pon. do pt., w godz. 9:00-14:00 lub pod numerem telefonu 58 326 10 10

Deklaracja dostępności