14/03/2013

Hydro Active City - WYNIKI

Hydro Active City - WYNIKI KONKURSU!

Na konkurs Hydro Active City, realizowany przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w ramach międzynarodowego projektu ART LINE, wpłynęło 47 zgłoszeń z Polski, Szwecji, Niemiec, Litwy, Rosji i Danii.

W dniach 19-20 lutego 2013 r. międzynarodowe jury w składzie: Anna Zalewska-Andruszkiewicz (Polska), Jacob Lillemose (Dania), Ryszard W. Kluszczyński (Polska) i Peter Hagdahl (Szwecja) zdecydowało wyróżnić trzy projekty, które zostaną zrealizowane i zaprezentowane w Gdańsku wiosną 2013 r. (kolejność alfabetyczna):

•    Little Ice Age, autorstwa Olgi Zofii Warabidy & Mariusza Samól (Polska)
•    Message in a bottle, autorstwa Macieja Wojnickiego (Polska)
•    Water Memory, autorstwa Piotra Wyrzykowskiego (Polska)

Jury zdecydowało się również na przyznanie wyróżnienia honorowego projektowi Post-Fishing Post, autorstwa Justinasa Gaigalasa i Rytisa Urbanskasa (Litwa). Zarekomendowano, aby projekt został zrealizowany poza konkursem, jeśli budżet projektu Art Line na to pozwoli.


Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu!

Organizator skontaktuje się z laureatami w celu ustalenia terminu spotkania roboczego i doprecyzowania terminu realizacji wybranych prac w przestrzeni miejskiej Gdańska.

Werdykt jury w języku angielski do pobrania:
Hydro Active City. Jury Verdict
Usunięto obraz.