20.09.2015 - 20.09.2015

Eko - Piknik: rekreacja - sztuka - edukacja

„Miasto Bliżej Wody”
Eko - Piknik: rekreacja - sztuka - edukacja.

godz. 12.00-17.00, przystań Żabi Kruk, Gdańsk

Wydarzenie łączące rekreację ze sztuką i edukacją, ma na celu ukazanie w nowym świetle przestrzeni wokół przystani na Żabim Kruku, nie tylko jako wspaniałego miejsca rekreacji i sportu, ale i miejsca kulturotwórczego, inspirującego do różnych działań artystycznych oraz odkrywania różnorodnych odniesień historycznych.

To przecież właśnie wokół Motławy koncentrowało się kiedyś życie gdańszczan. Piknikowe wydarzenia odbywać się będą zarówno na Motławie, jak i na jej brzegach. Poprzez nasze działania chcemy zaakcentować wartość wody i zwrócić uwagę na jej otoczenie, podkreślić rolę wody w podnoszeniu jakości życia mieszkańców i wzmacnianiu ekosystemu miasta – po prostu pokazać, że tu w Gdańsku mamy do wody bardzo blisko!

Edukacja ekologiczna będzie miała atrakcyjną dla uczestników formę poprzez bezpośrednie angażowanie ich w warsztaty oraz działania artystyczne. Specjalne zajęcia przygotuje na ten dzień Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.

Eko-warsztaty poprowadzą również:
"Stocznia Warzywniak" - Maja Ratyńska
Eko Statki” - Ola Mrozowska i Ola Tatarczuk
Eko Jedzenie” - Ela Heland
Eko Breloki” - Kolektyw Twórczy MAMYWENE

Z kolei Narodowe Muzeum Morskie zaprezentuje tor powroźniczy, przy którym każdy będzie mógł skręcić linę pod okiem fachowców.

 Niezapomnianych wrażeń dostarczą wszystkim, niezależnie od wieku prezentacje teatralne i muzyczne i taneczne:
- PELETON – Improbaja i ... Impro dla dzieci. I dla dorosłych też ...
- koncert zespołu „REMONT POMP
- Teatr Tańca „MARZENIE
- gry, zabawy i konkursy, które poprowadzi aktorka Olga B. Długońska-Kowal

Gospodarzem Eko – Pikniku będzie aktor WOJCIECH TREMISZEWSKI.

Eko - piknik to specjalne wydarzenie towarzyszące projektu "The Baltic House LAB 2015".

Projekt realizowany  przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, we  współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, Gimnazjum nr 8,  Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, Pałacem Młodzieży w Gdańsku, Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo - Kanalizacyjną.