19.10.2017 - 19.10.2017

Współczesne problemy i wyzwania protestantyzmu – panel pastorów Pomorza

Współczesne problemy i wyzwania protestantyzmu – panel pastorów Pomorza   Ratusz Staromiejski, Gdańsk, ul. Korzenna 33/35 19 października 2017, godz. 17.00–19.30   Dyskusja pastorów o współczesnym protestantyzmie będzie skupiać się generalnie wokół dwu problemów:  - społeczność ewangelicka – życie w diasporze; budowanie więzi; ewangelik w polskim społeczeństwie – czym się wyróżnia?; problemy społeczne  - współczesność ruchu reformowanego – kościół ewangelicki dziś, struktura i działalność zborów; współpraca czy rywalizacja w ruchu reformowanym; relacje z innymi religiami reprezentowanymi na Pomorzu; inicjatywy prospołeczne jako „znak firmowy” protestantyzmu   W rozmowie wezmą udział pastorzy wielu konfesji, jak:   ks. Marcin Rayss – Kościół Ewangelicko-Augsburski, Parafia Gdańsk–Sopot–Gdynia  ks. kmdr Marcin Pilch – Kościół Ewangelicko-Augsburski, Parafia w Elblągu ks. Paweł Bartosik – Ewangeliczny Kościół Reformowany, Gdańsk ks. Robert Miksa – Kościół Chrześcijan Baptystów, Pierwszy Zbór w Gdańsku ks. Sebastian Maria Niedźwiedziński – Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Gdańsk ks. Tomasz Ropiejko – Kościół Zielonoświątkowy, Zbór Radość Życia, Gdańsk ks. Jarosław Jarosz – Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Gdańsk Elizabeth Turek i Richard Washington – The Church of England in Poland oraz socjolog religii, teolog, prof. PO Krzysztof Kowalik – Politechnika Opolska   Moderatorzy: prof. Cezary Obracht-Prondzyński, dr Krzysztof Ulanowski – Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG
Wydarzenie jest częscią projektu Reformacja i ewangelicyzm nad Bałtykiem (więcej informacji)