04.04.2006 - 05.04.2006

Nauki społeczne w praktyce - konferencja naukowa

Naukowe Koło Socjologiczne „Socjokolektiv” oraz
Nadbałtyckie Centrum Kultury

serdecznie zapraszają na
ogólnopolską konferencję naukową

„Nauki społeczne w praktyce”

Przedsięwzięciu patronuje Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii.

Podczas dwóch dni wykładów i debat mamy zamiar podjąć próbę zgłębienia możliwości, jakie daje wykorzystanie nauk społecznych w praktyce. Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie zagadnieniom związanym z socjologią wizualną, metodologią i zastosowaniem badań marketingowych oraz społecznych. Drugiego dnia podejmowana będzie tematyka dotycząca reklamy, public relations, eyetrackingu oraz wykorzystania wiedzy antropologicznej w architekturze. Wiedzą podzielą się z nami zarówno praktycy jak i teoretycy tych dziedzin.

PROGRAM:
wtorek 04.04.2006
9:00 – 9:15 Uroczyste otwarcie konferencji
9:15 – 9:30 Film – sonda zrealizowana przez studentów socjologii UG (członków sekcji wizualnej NKS Socjokolektiv)
9:30 – 10:45 Fokus – metody projektowe w FGI (dr Jolanta Lisek – Michalska, Uł)
10:45 – 11:00 przerwa
11:00 – 12:00 Metodologiczne problemy badania grup mniejszościowych (dr Aneta Krzewieńska, Uł)
12:00 – 12:15 przerwa
12:15 – 13:15 Film socjologiczny w badaniach społecznych (dr Jerzy Karczmarek, UAM)
13:15 – 13:30 przerwa
13:30 – 14.30 Strukturalna mapa percepcji (dr hab. Jan Poleszczuk, UW)
14:30 – 16:00 przerwa obiadowa
16:00 – 17:00 panel dyskusyjny dotyczący badań konsumenckich – Tajemniczy klient na zakupach, czyli o metodzie mystery shopping (Iwona Szatkowska,CMB Test), Trendsetterzy: grupa liderów opinii (Marcin Klaus, SMG/KRC), Badania jakościowe przez Internet – możliwości i ograniczenia (Krzysztof Presz, niezależny konsultant badań marketingowych)
15:00 – 17:00 Warsztaty badawcze z socjologii wizualnej "Zabytki kontra domy mieszkalne - kontrasty w przestrzeni gdańskiego Głównego Miasta"
- omówienie celów projektu badawczego z uwzględnieniem specyfiki metody fotograficznej
- omówienie planu badania – dyskusja
- realizacja badania w terenie
Uczestnicy powinni dysponować aparatami cyfrowymi. Zapisy na warsztaty: mailowo na adres kams_p@wp.pl do 4 kwietnia oraz rano pierwszego dnia konferencji 17:30 – 19:00 Wystąpienia studenckie
- Analiza wizualnych dokumentów osobistych jako metoda badania małych grup społecznych (łukasz Rogowski, UAM)
- Internet jako (nowe) narzędzie badawcze (Piotr Siuda, UG)
- Opinie i postawy bezrobotnej młodzieży na rynku pracy (Piotr żmijewski, UG)
- Badania marketingowe oparte na analizie semiotycznej (Joanna Polak, UWr)

środa 05.04.2006
9:00 – 9:15 Otwarcie drugiego dnia konferencji
9:15 – 9:30 Film – sonda, zrealizowana przez studentów socjologii UG
9:30 – 10:45 Czy PR jest dziedziną nauki? Ocena praktyki w Polsce (prof. Krystyna Wojcik, SGH)
10:45 – 11:00 przerwa
12:15 – 13:15 Metoda eyetrackingu – innowacja w praktyce badań społecznych (dr inż. Waldemar Rojna)
13:15 – 13:30 przerwa
13:30 – 14:30 Reklama jest sztuką oraz projekcja „Amerykański film reklamowy 2005” (Przemysław Młyńczyk, Fundacja Młodego Kina)
14:30 – 16:00 przerwa obiadowa
16:00 – 17:00 prezentacja filmów socjologicznych Pracowni Socjologii Wizualnej UAM
15:00 – 17:00 Warsztaty badawcze z socjologii wizualnej "Zabytki kontra domy mieszkalne - kontrasty w przestrzeni gdańskiego Głównego Miasta"
- analiza zebranego materiału badawczego – przećwiczenie wielu rodzajów i technik analizy fotografii
- sporządzenie raportu
- podsumowanie warsztatu - dyskusja
Uczestnicy powinni dysponować aparatami cyfrowymi
17:00 – 19:00 Wystąpienia studenckie
- Reklama polityczna na przykładzie amerykańskiej kampanii wyborczej (Rafał Raczyński, UG)
- Wizualność władzy: imagologia – reprezentacja władzy (Jaś Kruszyński, UAM)
- Płeć kulturowa w reklamie – analiza porównawcza telewizyjnych spotów japońskich i polskich na podstawie teorii Ervinga Goffmana (Marta Michalska, Agata Kundera, UWr)
- Wpływ mediów na rozwój subkultury graffiti (Marcin Wróbel, UG)
- Marketing w sporcie, na przykładzie NBA (Grzegorz Tarełko, Przemek Opłocki, UG)
- Podsumowanie warsztatów z socjologii wizualnej (Maciej Trokowicz, UG)

GO?CIE KONFERENCJI
prof. dr hab. Krystyna Wojcik, Szkoła Główna Handlowa - Autorka znaczących publikacji z dziedziny Public Relations oraz mentorka wielu naukowców zajmujących się dyscypliną PR w Polsce. Za całokształt pracy na rzecz dyscypliny i środowiska PR, ze szczególnym uwzględnieniem usystematyzowania wiedzy z zakresu Public Relations i wysiłków na rzecz podniesienia PR do rangi odrębnej dziedziny nauki otrzymała nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Redaktor naukowy polskiego wydania „The Practice of Public Relations”. Autorka książek: „Public relations: wiarygodny dialog z otoczeniem: podręcznik dla teoretyków, poradnik dla praktyków”, „Public relations czyli jak zjednać otoczenie i tworzyć dobrą opinię”.

dr hab. Jan Poleszczuk, Uniwersytet Warszawski - Prowadzi zajęcia kursowe ze statystyki oraz wykłady monograficzne z zaawansowanych metod badań rynkowych i teorii socjologicznej. Jest autorem prac naukowych poświęconych konfliktom społecznym, problematyce ewolucji zachowań społecznych. Zajmuje się również teorią gier. Od wielu lat współpracuje jako konsultant instytucji badania opinii społecznej i rynku. Prowadzi również kursy dla managerów z zakresu badań rynkowych poświęcone metodom, interpretacji wyników i ich implementacji w praktyce decyzyjnej. Jest współautorem zbiorowej publikacji specjalistów różnych dziedzin nauk społecznych pt. "Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku". Do najbardziej znanych prac jego autorstwa należy książka "Ewolucyjna teoria interakcji społecznych" wydana w 2004 roku. Jest laureatem nagrody im. Stanisława Ossowskiego przyznanej w 1991 roku przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne za książkę "Co nam zostało z tych lat... Społeczeństwo polskie u progu zmiany systemowej", pracę zbiorową pod red. Mirosławy Marody.

dr inż. Waldemar Rojna - Specjalista w dziedzinie inżynierii biomedycznej. Szczególnie interesuje się automatyzowaną analizą danych. Niezależny konsultant w dziedzinie interakcji człowieka z systemami technicznymi i informatycznymi. Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi nad rozwojem i praktycznym wdrożeniem metodologii badań okulograficznych m.in. w medycynie, psychologii nauczania czy marketingu. Autor metod i oprogramowania do zautomatyzowanej ilościowej analizy danych okulograficznych.

dr Jerzy Kaczmarek, Uniwersytet Adama Mickiewicza - Kierownik Pracowni Socjologii Wizualnej przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wśród jego rozległych zainteresowań badawczych znajduje się historia socjologii, socjologia pogranicza, socjologia sztuki oraz socjologia wizualna. Jest autorem wielu artykułów i recenzji naukowych z zakresu tych dziedzin. Jest redaktorem jednego z pierwszych w Polsce opracowań poświęconych socjologii wizualnej, wydanej w 2004 roku ksiązki pt. "Kadrowanie rzeczywistości. Szkice z socjologii wizualnej". Artykuły zawarte w tej publikacji przedstawiają różne aspekty - zarówno teoretyczne, jak i praktyczne badań wizualnych. Jest również autorem monografii "Joseph Beuys. Od sztuki do społecznej utopii" ukazującej artystyczne i społeczne koncepcje dwudziestowiecznego plastyka niemieckiego.

dr Aneta Krzewińska, Uniwersytet łódzki- Pracownik Katedry Metod i Technik Badań Społecznych. W roku 2004 napisała pracę doktorską pt. "Zastosowanie psychologii poznawczej Norberta Schwarza w metodologii wywiadu kwestionariuszowego". Wśród prac jej autorstwa znajdują się między innymi: "Sondaż poglądów łodzian na temat prawa, moralności i problemów społecznych", w: Badania problemów społecznych. Wspólnie z I. Przybyłowską "Przemoc w szkole w świetle badań ankietowych i zogniskowanych wywiadów grupowych", "Metodologiczne problemy badania grup mniejszościowych. Na przykładzie badań nad lesbijkami”

dr Jolanta Lisek-Michalska, Uniwersytet łódzki - Pracownik Katedry Metod i Technik Badań Socjologicznych na Uniwersytecie łódzkim. W roku 1997 napisała rozprawę doktorską pt. "Akademickie i pozaakademickie podejście do sondażowych badań opinii publicznej w Polsce". W latach 2001-2003 kierowała własnym projektem badawczym "Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą".

Iwona Szatkowska, CBM TEST Z wykształcenia socjolog, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w Toruniu. Od 2003 roku w CBM Test zajmuje się badaniami społecznymi, a od 2004 badaniami rynku. Prowadziła badania jakościowe, ilościowe, Mystery Shopping. Najwięksi klienci: Polska Telefonia Cyfrowa, Aviko Polska, Finplus.


Monika Zawadzka, Architektura+Dialog Architektka i antropolożka kulturowa – pracuje nad zagadnieniami łączącymi obie dyscypliny; od roku 2000 współpracuje z Jackiem Dominiczakiem nad stworzoną przez niego ideą architektury dialogicznej i opartym na niej zagadnieniem kodów miejskich i architektonicznych; związani z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, współtworzą tam podyplomowy program „architektura+dialog”; praktykę profesjonalną prowadzą w ramach prywatnej pracowni „architektura/dialog STUDIO”; w internecie prowadzą „wirtualne miejsce pracy nad architekturą dialogiczną diaade.org”.

Marcin Klaus, SMG/KRC - Psycholog ze specjalizacją psychologia społeczna. Moderator i analityk jakościowy w SMG/KRC Millward Brown Company. Występował m.in. na konferencjach „Dni Wiedzy – Zarządzanie i Marketing” oraz „Inspiracje 2005 – nowe trendy w marketingu” . Zajmuje się badaniem świata trendsetterów, jako grupy liderów opinii. Trendsetting jest nową metodą stosowaną w celu wywołania mody na pewne style zachowań, bądź używania określonych produktów.

Krzysztof Presz, niezależny konsultant badań marketingowych - Badaniami rynku zajmuje się od 1994; prowadził projekty w dużych firmach badawczych (Pentor, ACNielsen, GfK Polonia); od 2003 samodzielny konsultant badań marketingowych; specjalizuje się w badaniach jakościowych; prowadził zajęcia w SWPS i UW; autor artykułów w prasie branżowej; prelegent na kongresach i konferencjach branżowych; pasjonat katamaranów i snowboardu.

Przemysław Młyńczyk, Fundacja Młodego Kina - Założyciel i dyrektor artystyczny Fundacji Młodego Kina, zajmuje się filmem, dokumentem, koordynuje i organizuje warsztaty, przeglądy i pokazy filmów krótkometrażowych. Absolwent FAMU – Wydziału Filmowego i Telewizyjnego Praskiej Akademii Sztuk Muzycznych, Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Stanach Zjednoczonych, Dzięki Fundacji Młodego Kina od kilkunastu lat w Polsce Amerykański Film Reklamowy jest częścią Europejskiego Festiwalu Fabuły, Dokumentu i Reklamy – Euroshorts.