21.03.2006 - 21.03.2006

trzy, dwa, jeden... i Bach - koncert urodzinowy Jana Sebastiana

Wystąpią: Katarzyna Bąkowska – skrzypce, Urszula Bartkiewicz – klawesyn, Dorota Zimna – klawesyn, Anna Sawicka – wiolonczela.

W programie: J. S. Bach – 6 sonat na skrzypce i klawesyn BWV 1014 – 1019
Bilety w cenie 15 i 10 zł do nabycia w miejscu koncertu na godzinę przed rozpoczęciem.

W dniu 21 marca 2006 roku upływa 321 rocznica urodzin wielkiego kantora z Lipska – Jana Sebastiana Bacha. Specjalnie na tą okazję Gdańskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki oraz Nadbałtyckie Centrum Kultury przygotowały koncert poświęcony jego twórczości. We wtorkowy wieczór usłyszymy 6 sonat na skrzypce i klawesyn BWV 1014 – 1019. Jest to niezwykła pod kilkoma względami propozycja koncertowa. Rzadko prezentowany jest w ciągu jednego wieczoru, cały mistrzowski cykl Bacha. W tych, pisanych po śmierci pierwszej żony Marii Barbary sonatach, zawarł kompozytor główne idee swego stylu. Również wersja z wiolonczelą w linii basu jest bardzo rzadko stosowana. Atrakcyjność koncertu podnosi fakt zastosowania kopii XVIII-wiecznego klawesynu w połączeniu ze współczesnym instrumentarium (instrumenty smyczkowe, trzymane jednak w sposób barokowy).

Organizatorzy: Gdańskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki, Nadbałtyckie Centrum Kultury

Urszula Bartkiewicz – klawesyn. Wybitna polska klawesynistka. Ukończyła z wyróżnieniem studia muzyczne w krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie klawesynu Elżbiety Stefańskiej. Następnie studiowała w Konserwatorium w Paryżu pod kierunkiem Huguette Dreyfus otrzymując pierwszą lokatę i dyplom ukończenia studiów podyplomowych. W roku 1975 otrzymała główną nagrodę IX Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku oraz Nagrodę Publiczności na Międzynarodowym Konkursie Klawesynowym w Paryżu. W 1977 roku zdobyła I miejsce i Złoty Medal na Międzynarodowym Konkursie Klawesynowym Conservatoire Nationale de Bobigny w Paryżu.

Urszula Bartkiewicz koncertuje jako solistka i kameralistka w kraju i zagranicą. Ma w swym dorobku liczne nagrania radiowe, telewizyjne i płytowe. Jako pierwsza nagrała Sonaty G.P.Del Buono - odkryte przez siebie utwory klawesynowe polskich kompozytorów z II połowy XVIII wieku. Prasa określa Urszulę Bartkiewicz jako osobowość artystyczną o wielkiej muzykalności, proponującą interpretacje pełne ekspresji i wewnętrznego napięcia. Artystka obecnie jest profesorem Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Opracowuje i wprowadza własne programy edukacyjne dotyczące wykonawstwa muzyki dawnej, udziela konsultacji i prowadzi wykłady.

Katarzyna Bąkowska – skrzypce. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Bydgoszczy w klasie skrzypiec prof. Henryka Keszkowskiego. Obecnie jest adiunktem w tej uczelni. Doskonaliła swoje umiejętności na studiach podyplomowych w Indiana University School of Music (Bloomington, USA). Była stypendystką wielu instytucji promujących utalentowanych artystów: Ministra Kultury i Sztuki, Fundacji Kultury, Fundacji Kościuszkowskiej, Dorothy Richard Starling Foundatoin, Warszawskiej Fundacji Kultury, Rządu Francuskiego, FAME Festival & School oraz Fundacji przy Konserwatorium w Nicei i Lozannie. Uczestniczyła w mistrzowskich kursach interpretacji muzycznych w Polsce, Francji, Szwajcarii oraz Stanach Zjednoczonych. Pasjonuje ją muzyka dawna. Swoje zainteresowania w tym kierunku rozwijała u boku Agaty Sapiechy oraz Lucy van Dael na kursach w Wilanowie i w Krakowie. W działalności artystycznej Katarzyny Bąkowskiej szczególne miejsce zajmują recitale kameralne. W jej repertuarze znajdują się utwory od baroku do muzyki XX wieku.

Anna Sawicka – wiolonczela. Ukończyła gdańską Akademię Muzyczną w klasie prof. Romana Sucheckiego. Od 1984 r. prowadzi ożywioną działalność jako solistka, kameralistka, a także zajmuje się pedagogiką i pracą naukową dotyczącą historii wiolonczeli. Umiejętności z zakresu wykonawstwa muzyki dawnej artystka poszerzała w Szkole Muzyki Dawnej w Genewie w klasie wiolonczeli barokowej prof. Phillippe Mermoude’a i violi da gamba prof. Roberto Gini oraz na wielu kursach w Polsce, we Włoszech i Szwajcarii. Repertuar Anny Sawickiej obejmuje utwory od baroku do współczesności. Artystka brała udział w licznych festiwalach i koncertach w Polsce i zagranicą. Od 1991 tworzy razem z akordeonistką Elżbietą Rosińską zespół „Duo Rosa”, który dokonał licznych prawykonań polskich i światowych kompozycji pisanych na ten skład instrumentów. Działalność artystyczną Anny Sawickiej uzupełnia publicystyka, jest autorką wielu artykułów przybliżających najnowsze ustalenia dotyczące historii wiolonczeli.

Dorota Zimna – klawesyn. Ukończyła z wyróżnieniem bydgoską Akademię Muzyczną w klasie klawesynu prof. Urszuli Bartkiewicz. Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich pracując m.in. z M. Trollem, N. Parlem, J. A. BÓtticherem. L. Stawarzem. Brała udział w kursach dla zespołów muzyki dawnej. Jest współzałożycielką zespołu muzyki dawnej Spasione Secondo Musica. Ma na swoim koncie występy w ramach wielu festiwali i cykli muzycznych. Obecnie artystka kontynuuje studia na Podyplomowych Studium Instrumentalistki. Jest również wykładowcą w bydgoskiej Akademii Muzycznej.